Εγκατάσταση θεραπευτικών μονάδων υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού                                                                
Αθήνα, 22 Μαΐου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εγκατάστασης θεραπευτικών μονάδων υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε στρατιωτικά νοσοκομεία, χώρους και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων
Η Υφυπουργός υγείας, κα Ζέττα Μακρή, υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της εγκατάστασης των θεραπευτικών μονάδων υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.Ν.Α. σε χώρους και υποδομές των ενόπλων δυνάμεων.
Σκοπός της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εγκατάστασης των Μονάδων χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε στρατιωτικά νοσοκομεία, χώρους και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων, ο καθορισμός του τρόπου παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο ορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων από τον Ο.ΚΑ.Ν.Α., στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για εγκατάστασης θεραπευτικών μονάδων και παροχή υπηρεσιών.

Στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι:
  • Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα  και την ευθύνη της εγκατάστασης, διοικητικής οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, θεραπευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, τη χάραξη και το σχεδιασμό της πολιτικής, τον προγραμματισμό των δράσεων και την εποπτεία του επιτελούμενου έργου των παραπάνω μονάδων.
  • Η δαπάνη των πάσης φύσεως εξυπηρετήσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
  • Οποιαδήποτε μεταβολή στους χώρους που περιβάλλουν τις Μονάδες Υποκατάστασης, δεν δύναται να μεταβάλει την προσβασιμότητα σε αυτές, ενώ η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων των Μονάδων Υποκατάστασης, προσαρμόζεται στις εκάστοτε θεραπευτικές και διοικητικές ανάγκες του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
  • Οι μονάδες υποκατάστασης λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, του περιβάλλοντος, της περιουσίας των νόμιμων ιδιοκτητών και την τήρηση των όρων ασφαλείας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων
  • Η κάλυψη των αναγκών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης, των ουσιοεξαρτημένων ασθενών των μονάδων υποκατάστασης, που λειτουργούν σε χώρους των ενόπλων δυνάμεων, πραγματοποιείται από τις μονάδες υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Σχόλια