Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια εμβολίων

Στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε τύπων εμβολίων, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.
Ο προηγούμενος διαγωνισμός, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, κηρύχθηκε άγονος, καθώς είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε υποβλήθηκε μία προσφορά είτε υπήρχε πρόβλημα με τον φάκελο συμμετεχόντων.
Ο προϋπολογισμός είναι 1,39 εκατομμύρια ευρώ (με τον ΦΠΑ) και αφορά τα εξής είδη εμβολίων:
  • Πνευμονιόκοκκου 13-δύναμο, ζητούμενη ποσότητα 13.965 δόσεις, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 592.231,909 ευρώ.
  • Ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας, ζητούμενη ποσότητα 18.690 δόσεις, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 111.467,16 ευρώ.
  • Αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου Β’, ζητούμενη ποσότητα 12.678 δόσεις, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 91.273,9932 ευρώ.
  • Ανεμευλογιάς, ζητούμενη ποσότητα 16.005 δόσεις, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 360.508,6232 ευρώ.
  • Μηνιγγιτιδόκοκκου MCC, ζητούμενη ποσότητα 16.731 δόσεις, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 235.026,2128 ευρώ.

Προσφορές

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου (2.30 μ.μ.).
Ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε χαρακτηριστεί άγονος, καθώς για τα εμβόλια της ανεμευλογιάς δεν είχε γίνει καμία προσφορά, στα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου, του αιμόφιλου και της ιλαράς είχε υποβληθεί μόνον μία προσφορά, ενώ στο εμβόλιο της μηνιγγίτιδας υπήρχε έλλειψη στο φάκελο του ενός υποψηφίου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια