Η Ιατρική αμοιβή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή για ανανεώσεις διπλωμάτων λιγότερο από 1,5 ευρώ

Συνοπτική περιγραφή του ζητήματος 

Κάθε οδηγός για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης πληρώνει:

Για 3 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50 + 28  + 30 = 98 ΕΥΡΩ

4ο παράβολο για αμοιβή ιατρών στη Δευτεροβάθμια Ιατρική εξέταση = 20 ΕΥΡΩ

Συνολικό κόστος 118 ευρώ

Μ.Ο εξεταζόμενων ανά συνεδρίαση  20 άτομα = 400 ευρώ

Η αμοιβή των ιατρών γίνεται ανά συνεδρίαση κι όχι ανά αριθμό εξεταζομένων
καθώς επίσης ετεροχρονισμένα και μειωμένα.

Αμοιβή ιατρών 25 ευρώ μεικτά Χ 5 ιατρούς  = 125 ευρώ

Συμπέρασμα:

Πέρα από τα 98 ευρώ που λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών μεταφορών και Δικτύων μέσω παραβόλων...


Λαμβάνει και περίπου 275 ευρώ ανά συνεδρίαση από τον κωδικό των ιατρών !

Οι ιατρικοί Σύλλογοι να αναλάβουν δράση. Κατάργηση των επιτροπών !

Σχόλια