Η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Υγεία

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ Υφυπουργού Υγείας

Μια από τις βασικές παραμέτρους εξόδου της χώρας από την κρίση, είναι η ανασυγκρότηση και η προσαρμογή του χώρου της Υγείας στα νέα δεδομένα, η δημιουργία δηλαδή ενός βιώσιμου συστήματος Υγείας και ο περιορισμός των ανισοτήτων.
 
Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτή η ανασυγκρότηση, η μόνη λύση είναι η φυγή προς τα εμπρός και η υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία αποτελούσε μέχρι σήμερα τον «αδύναμο κρίκο» και τον «μεγάλο ασθενή» του συστήματος. Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες πάνω στους οποίους κινούμαστε με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση;
 
ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Μετατρέπουμε τον ΕΟΠΥΥ σε ένα μεγάλο ασφαλιστικό Οργανισμό Υγείας, που θα αγοράζει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Με την αποφόρτιση του ΕΟΠΥΥ από την παροχή υπηρεσιών, όπως ήταν μέχρι σήμερα και τον απεγκλωβισμό του από τις γενεσιουργές παθογένειές του, θα βελτιωθεί σημαντικά η διαπραγματευτική του ικανότητα προκειμένου όχι μόνο να αγοράζει σε καλές τιμές υπηρεσίες υγείας αλλά κυρίως να εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ποιότητας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Θεσμοθετήσαμε τη νέα κρατική δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας). Τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία κλπ) καθώς και οι πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται στο ΠΕΔΥ μέσα από ένα σχέδιο σταδιακής οργανωτικής και λειτουργικής ενοποίησης.
 
Η μεταφορά των Μονάδων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και   των Κέντρων Υγείας από τα νοσοκομεία στις ΔΥΠΕ, θα θέσει τέλος τον κατακερματισμό του συστήματος. Από την παράλληλη λειτουργία αυτών των δύο δημόσιων υποσυστημάτων (ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ), που αποτελούσε αδιαμφισβήτητα έναν διοικητικό πλεονασμό και που δημιουργούσε πολλαπλές πύλες εισόδου και πολλαπλά διαχειριστικά κόστη, προχωρούμε σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. Ενδυναμώνεται έτσι και η ΠΦΥ και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν κλειστοί- σφαιρικοί προϋπολογισμοί ανά πληθυσμό αναφοράς. Όταν σε δεύτερη φάση, πραγματοποιηθεί η ορθολογική χωροταξική κατανομή των δομών ΠΦΥ στη χώρα, τότε, θα έχουμε ένα πυκνό δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών, δίπλα στον πολίτη, τη στιγμή που το έχει ανάγκη και σε 24ωρη βάση, ενώ τα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων θα αποσυμφορηθούν.
 
ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Εισάγουμε τον θεσμό του οικογενειακού ιατρού, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη και προσωπική σχέση με τους επαγγελματίες υγείας και καθιερώνεται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να υπάρχουν οι ιατρικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση των ασθενειών. Κάθε πολίτης μπορεί να έχει τον οικογενειακό του ιατρό και κάθε οικογενειακός ιατρός θα γνωρίζει τα προβλήματα του ασθενή του και θα ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας.
 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Οι υπηρεσίες ΠΦΥ θα παρέχονται μέσα από το ενιαίο, καθολικό και αποκεντρωμένο ΠΕΔΥ, καιθα παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και ασφαλιστική του κατάσταση. Θα παρέχονται δηλαδή για όλους, ακόμη και για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι ή έχουν λόγω της κρίσης απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ιατρικές εξετάσεις, συνταγογράφηση και εσωτερικές διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις.
 
Τι επιτελείται
 
Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη τομή που λίγοι τη συνειδητοποιούν αυτή τη στιγμή. Μια τομή που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Συγκυρία κατά την οποία, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης επλήγησαν πρώτα. Συγκυρία κατά την οποία, η ανεργία και η αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας παρά μόνο για τα επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Τώρα, θα υπάρχει καθολική πρόσβαση στο επίπεδο της ΠΦΥ.
 
Αλλαγές
 
Είναι σαφές, ότι η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, μετά τη δημιουργία του ΕΣΥ. Και αυτό δεν είναι πλεονασμός ή υπερβολή. Το υφιστάμενο σύστημα έχει φθάσει στα όριά του. Ούτε την υποβάθμιση της ΠΦΥ θέλουμε, ούτε να στρέψουμε τους πολίτες στα ιδιωτικά συμφέροντα της Υγείας.
 
Αυτό που οραματιζόμαστε, είναι κάτι για το οποίο πολλοί προσπάθησαν τα τελευταία 30 χρόνια στην πατρίδα μας. Να φτιάξουμε επιτέλους ένα πραγματικό δημόσιο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας. Η διαφορά με το παρελθόν, είναι ότι τώρα έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να το φτιάξουμε. Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα.
 
Δημοσιεύθηκε στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» στις 6 Απριλίου 2014 

Σχόλια