Πανευρωπαϊκά «ψίχουλα» για την πρόληψη

Τραγικά χαμηλό είναι το ποσοστό των πόρων για την Υγεία που κατευθύνονται στην πρόληψη, παρά τα επιβεβαιωμένα οφέλη σε πολίτες και ταμεία.

Η επένδυση στην Υγεία, τόσο των συστημάτων όσο και των ανθρώπων, αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ως απάντηση για την επίτευξη βιώσιμων Υγειονομικών συστημάτων. Αυτό καταγράφηκε στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και η Επιτελική Επιτροπή για την εθνική στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας 2014- 2020. 

Όπως τόνισε η ΓΓ του Υπουργείου Υγείας, Χρ. Παπανικολάου, τα χρήματα που επενδύονται στην Υγεία πρέπει να έχουν και αντίκρισμα, οικονομικό αλλά και υγειονομικό. Ωστόσο, μόλις το 3% των πόρων για την Υγεία κατευθύνονται στην πρόληψη και τα ο υπόλοιπο 97% αφορά σε φάρμακα, θεραπεία κλπ.

«Η σωστή κατανομή των πόρων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας αλλά και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην Υγεία», τόνισε η κ. Παπανικολάου. 

Σημαντική παράμετρος στην επίτευξη καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με συγκράτηση του κόστους είναι η εισαγωγή νέων θεραπειών στην καθημερινή πρακτική, υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας. 

Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κομισιόν και η χρηματοδότηση των μηχανισμών.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών ξεχωρίζει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση, που δίνει έμφαση στην καινοτομία. Στις δράσεις της Σύμπραξης συμπράττουν περιφέρειες, πόλεις, νοσοκομεία ή οργανισμοί περίθαλψης, καθώς και η φορείς της βιομηχανίας και των ασθενών, ενώ έχουν συσταθεί 32 Κέντρα Αναφοράς και 6 ομάδες δράσης πανευρωπαϊκά.

Σχόλια