ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ”Ανακοινώσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Υπ. Υγείας”

Αθήνα, 01/04/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με την παράταση των συμβάσεων των κλινικών ιατρών μέχρι τις 30/06/2014 και Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας αναφορικά :

Α) με τη σύσταση επιτροπής για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην Π.Φ.Υ. και
Β) με τη σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς ενημέρωση σας.
Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Βουγιούκας         Ιωάννης Καραμηνάς

Σχόλια