Παγκόσμια “επιδημία” μείωσης δαπανών Υγείας

Αρνητική πρωταγωνίστρια στη μείωση των δαπανών για την Υγεία είναι η Ελλάδα.
Η κρίση έχει πλήξει καίρια τη χώρα μας, όπου οι δαπάνες έχουν σημειώσει ετήσια μείωση 11% τα τελευταία χρόνια.
Έντονα πτωτική – αλλά με χαμηλότερα από την Ελλάδα ποσοστά – είναι η χρηματοδότηση της περίθαλψης παγκοσμίως, όπως προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση επιστημόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Από την ανάλυση προκύπτει ότι το 2011, οι δαπάνες Υγείας αυξήθηκαν κατά 0,5% μεταξύ των 32 χωρών του Οργανισμού. Είχε προηγηθεί μία αύξηση κατά μόλις 0,1% το 2010.
Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι περισσότερες χώρες ακολουθούν μία έντονα περιοριστική πολιτική.
Για να καλύψουν τα κενά στη χρηματοδότηση, οι κυβερνήσεις επιλέγουν “μπαράζ” μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται:
Περικοπές στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, στη φαρμακευτική κάλυψη των ασφαλισμένων και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο κόστος νοσηλείας.
Ποσόστωση των υπηρεσιών Υγείας. Περικοπές στις αμοιβές των γιατρών και των λοιπών επαγγελματιών Υγείας, καθώς και στα πακέτα παροχών.
Υποχρεωτικές επιστροφές από τους παρόχους (claw – back) και Ταμεία έκτακτης ανάγκης.
Η μέση αύξηση των δαπανών Υγείας στον ΟΟΣΑ είναι πλέον σε μηδενικά επίπεδα, έναντι αύξησης 4,1% το 2009 και 5% την προ της κρίσης περίοδο 2000 – 2009.

ΑΕΠ

Ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), οι δαπάνες Υγείας περιορίστηκαν το 2011 στο 9,3%, έναντι ποσοστού 9,5% το 2010 και 9,6% το 2009.
Η μείωση των τελευταίων ετών συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση της κρατικής χρηματοδότησης του τομέα της Υγείας.

Η ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή τα χρήματα που ξοδεύουν τα νοικοκυριά, παραμένει σταθερή ή σημειώνει ελαφρά μείωση.
Η Ελλάδα κρατά τα πρωτεία στον ΟΟΣΑ, με μείωση δαπανών 11% και το 2010 και το 2011, έπειτα από μία συνεχή αύξηση της τάξης του 5% την περίοδο 2000 – 2009.
Μία ανάλογη πορεία καταγράφεται και στην Ιρλανδία, όπου η προ κρίσης αύξηση των δαπανών ήταν της τάξης του 9%, για να φτάσει σε ετήσια μείωση 7,7% το 2010 και επιπλέον 3% το 2011.

Μείωση

Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, υπάρχει μία αισθητή μείωση της δαπάνης το 2011, σε σύγκριση με το 2009.
Στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε μείωση και τα έτη πριν από την κρίση.
Σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Σλοβακία, υπήρξε αύξηση των δαπανών κατά την περίοδο 2009 – 2011, η οποία ωστόσο ήταν σημαντικά μικρότερη από εκείνη των προηγούμενων ετών.
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της Υγείας βιώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες.
Πτωτικές, όμως, είναι οι τάσεις σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Μόνον στο Ισραήλ και την Ιαπωνία η αύξηση των δαπανών επιταχύνθηκε από το 2009, με την Κορέα να εμφανίζει ακόμα ποσοστά αύξησης της τάξης του 5%.
Απαισιόδοξα είναι τα στοιχεία από τις πρώιμες εκτιμήσεις των δαπανών του 2012.
Οι πτωτικές τάσεις φαίνεται πως εντείνονται στις χώρες του ΟΟΣΑ. Στις χώρες όπου υπάρχει θετικό πρόσημο στην εξέλιξη των δαπανών, η αύξηση είναι μικρότερη (1%), έναντι αύξησης 1,4% το 2011.
Εξαίρεση αποτελούν η Χιλή και η Κορέα, οι οποίες εμφανίζουν ισχυρή αυξητική τάση και το 2012 (5,5% και 4,2% αντίστοιχα).

Πλούσιοι

Οι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν, επίσης, σημαντική αύξηση δαπανών, σε ποσοστά παρόμοια με τα προ του 2011.
Στον αντίποδα, έντονα πτωτικές είναι οι τάσεις και το 2012 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.
Στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι θα υπάρξει το 2012 – σε πραγματικούς όρους – μείωση της δαπάνης κατά 5,4%, στην οποία πρέπει να προστεθεί μία επιπλέον μείωση 6% του 2011.
Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σχόλια