Πρόσβαση στα στατιστικά της ΗΔΙΚΑ από φαρμακευτικές εταιρείες

Δικαίωμα πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία της συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, αλλά όχι στα στοιχεία των ασθενών, δίνεται στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Σκοπός του μέτρου, είναι να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν τις επιστροφές και τις εκπτώσεις (rebate και claw back), όπως αναφέρεται σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε την Παρασκευή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Στην εισηγητική έκθεση επισημαίνεται ότι “...θα είναι δυνατή η χορήγηση στατιστικών και μόνο δεδομένων, ενδεχομένως και έναντι συνδρομής, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να διασταυρώνουν τα δεδομένα με βάση τα οποία γίνονται οι αντίστοιχες χρεώσεις από τον ΕΟΠΥΥ...”.

Σχόλια