Η κωδικοποίηση νοσημάτων (ICD - 10) και στα παραπεμπτικά εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 12/3/2014 και ώρα 18:30 οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν σκευάσματα που ανήκουν σε διαφορετικά ΘΠΣ, καθώς και σκευάσματα εκτός ΘΠΣ, στην ίδια συνταγή. 

Επίσης, είναι πλέον υποχρεωτική η εισαγωγή διάγνωσης ICD10 κατά την Καταχώρηση Παραπεμπτικού.

Σχόλια