ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 12/3/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Στα πλαίσια της καταχώρησης των επισκέψεων ασφαλισμένων μέσω e-ΔΑΠY, προκειμένου να αποδίδονται οι αντίστοιχες δαπάνες, όλοι οι ιδιώτες συμβεβλημένοι γιατροί έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στο ίδιο σύστημα και τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους.

Η καταχώρηση των επισκέψεων (εκτελεσμένων και προγραμματισμένων) πραγματοποιείται καθημερινά, προκειμένου να ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ, οι διαθέσιμες επισκέψεις στους ασφαλισμένους, ανά γιατρό και μήνα.

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι, όπως κατά την επικοινωνία με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (και τηλεφωνικά για προγραμματισμό επίσκεψης) να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια