ΠΟΣΙΠΥ για Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες

Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών

(Υπό την Αιγίδα του Π.Ι.Σ.)

Στοιχεία επικοινωνίας :
Ι.Σ.Α. – Σεβαστουπόλεως 113,Τ.Κ. 11526,Αθήνα,  Τηλ. 210-3839673, 210-3840548, Φαξ 210-3841234, mail: isathens@isathens.gr
Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. - Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459, mail : posipy1@gmail.com
Π.Ο.Σ.Κ.Ε. –  Χαρ. Τρικούπη 12, Τ.Κ. 16346, Τηλ. 210-9924980 , Φαξ 210-9916854,
mail: poske2013@gmail.comΠρος
Πανελλήνιο Σύλλογο εργαζομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 19/02/2014

Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες


Σε συνέχεια του από 12/02/2014 εγγράφου σας το οποίο μας κοινοποιήθηκε και αναφέρεται στην δυνατότητα σας να προβείτε σε εκκαθάριση των εκτελεσθέντων παραπεμπτικών των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών παρακαλούμε να έχουμε:

Α) την ενημέρωση σας ανά διαμέρισμα – νομό της χώρας για το ποσοστό ήδη εκκαθαρισμένων και ελεγμένων δαπανών και 

Β) τον πιθανό χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας για όσες ΥΠΑΔ την έχουν εν μέρει πραγματοποιήσει.Τα μέλη της Επιτροπής

Σχόλια