19 02 2014 Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών

Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών
Υπό την Αιγίδα του Π.Ι.Σ.

Στοιχεία επικοινωνίας :
Ι.Σ.Α. – Σεβαστουπόλεως 113,Τ.Κ. 11526,Αθήνα,  Τηλ. 210-3839673, 210-3840548, Φαξ 210-3841234, mail: isathens@isathens.gr
Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. - Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459, mail : posipy1@gmail.com
Π.Ο.Σ.Κ.Ε. –  Χαρ. Τρικούπη 12, Τ.Κ. 16346, Τηλ. 210-9924980 , Φαξ 210-9916854,
mail: poske2013@gmail.com
Αθήνα, 19/02/2014


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συστάθηκε και συνεδρίασε το Σάββατο 15/02/2014 στα πλαίσια της Γ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση ορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κάτωθι: 

Α) συμβάσεις με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες: αποφασίστηκε η αποχή των μελών μας από κάθε ενέργεια πριν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξει συμφωνία σε κάθε επίπεδο.
Πάγια θέση μας είναι ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία του ελέγχου μας από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις όπως μέχρι σήμερα έχουν εκφράσει τη δυνατότητα τους να ολοκληρώσουν το έργο αυτό που εν μέρει ήδη έχουν πραγματοποιήσει.

Θεωρούμε εκτός πλαισίου διαπραγμάτευσης την απαίτηση του 2,5% συν Φ.Π.Α. επί του αιτούμενου ποσού, που επί του καταβαλλόμενου μετά το rebate και το claw back αν και όπως εφαρμοστούν θα ξεπεράσει το 6% των τελικών απαιτήσεων των παρόχων.
Επιπλέον δεν υπάρχει καμία συναίνεση στη διαδικασία ελέγχου αν δεν προβλέπεται σε δεύτερο χρόνο η δυνατότητα διόρθωσης από πλευράς των παρόχων απλών τυπικών παραλείψεων όπως έλλειψη υπογραφών και σφραγίδων σε εκτελεσθέντα παραπεμπτικά.

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Να προβεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε άμεση εξόφληση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών για τα έτη 2009-2011, για τις οφειλές του 2012 των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν μετά την 01/01/2012 καθώς και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2013 (Αύγουστος - Οκτώβριος), όπως προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Γ) Υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας 
α) Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμβάσεις με ασάφειες και αδιευκρίνιστες επιστροφές χρημάτων,

β) Η όποια σύμβαση και αν υπογραφεί θα πρέπει να έχει σαφώς κοστολογημένους όρους οικονομικής αποζημίωσης των μελών μας ώστε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν είναι βιώσιμη ή όχι η συνεργασία μας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

γ) Ρητή δέσμευση του Οργανισμού για σαφές χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων
δ) Στους όρους της σύμβασης να περιλαμβάνονται οι όροι διαφάνειας και διαύγειας στην εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού.

Επειδή φτάσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας για 2ο μήνα του 2014 χωρίς γνώση των όρων της σύμβασης μας και επειδή πλέον μας είναι γνωστή η τακτική του 2013 που μας ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο τα claw back και rebate με αναδρομική ισχύ θεωρούμε ότι η ασάφεια αυτή στη συνεργασία μας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα λήξει το αργότερο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.

Ήδη έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο υπομονής.

Θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά του παραρτήματος της σύμβασης μας του 2012 που συγκράτησε τις δαπάνες σε αποδεκτά επίπεδα.

Επίσης θα θέλαμε να συστήσουμε σε όσους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα πανελλαδικά δεν έχουν προβεί στην υπογραφή των εξουσιοδοτήσεων να το πράξουν το συντομότερο γιατί οι αντιπαραθέσεις προβλέπονται δύσκολες και απαιτείται η μέγιστη δυνατή ενότητα.

Αν είναι δύσκολες οι προσπάθειες μας με συλλογική αντιμετώπιση σε ατομικό επίπεδο είναι εκ των προτέρων αποτυχημένες.


 Τα μέλη της Επιτροπής

Σχόλια