Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ για σύμβαση με ελεγκτικές εταιρείες 10-02-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας παραθέτουμε τις εγκεκριμένες από την Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής του ΕΟΠΥΥ, Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες και καλούμε τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Παρόχους Υγείας όπως προχωρήσουν, άμεσα, σε επιλογή της Ιδιωτικής Ελεγκτικής Εταιρίας από τον κατωτέρω κατάλογο και σε σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης για την ανάθεση του ελεγκτικού έργου (οικονομικού και κλινικού) και της εκκαθάρισης των λογαριασμών του 2013. Συγκεκριμένα οι εταιρείες είναι οι εξής:

- DELOITTE BUSINESS SOLUTION AE - DELOITTE. - TOTAL CARE NETWORK A.E

(υπεύθυνος: κ. Κουτσόπουλος, τηλ: 210 6781212 - 213)

- PRICEWATERHOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE -ACC URATE HEALTH AUDITING & CONSULTING ΑΕ
(υπεύθυνοι: κ. Βαμβακά, τηλ: 2106874045, 6951804266 και κ. Παπαϊωάννου, τηλ: 210 6874609, 6946000972)

- KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε- MEDNET HELLAS A.E (υπεύθυνος: κ. Δουμουλάκης, τηλ: 210 9307907, 6944525667)

- GRANT THORTON A.E.- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α. Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7280000).ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ Δ. ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια