Έρχεται στη ζωή το...ΠΕΔΥ του Άδωνι {Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας}

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), θα αποκαλείται το νέο σύστημα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που διαμορφώνει το υπουργείο Υγείας.
Σε αυτό, θα μετάσχουν τα Κέντρα Υγείας που υπάρχουν σήμερα, τα αστικά Κέντρα Υγείας που θα δημιουργηθούν και οι δομές του ΕΟΠΥΥ (πολυϊατρεία, εργαστήρια) οι οποίες περνούν στο ΕΣΥ.
Με απλά λόγια, το ΕΣΥ αποκτά δύο επιμέρους συστήματα:
  • Το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), το οποίο θα παρέχει εξωνοσοκομειακή φροντίδα στο σύνολο των πολιτών.
  • Το Δευτεροβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΔΕΔΥ), το οποίο θα παρέχει νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως ισχύει σήμερα.
Ο ΕΟΠΥΥ παραμένει, διατηρώντας το σημερινό του όνομα.
Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον νέο ΕΟΠΥΥ, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το αργότερο τη Δευτέρα από τον υπουργό Υγείας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο νέος φορέας θα λάβει την τελική του μορφή έως το τέλος Ιανουαρίου.
Έως τότε, θα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση του υγειονομικού, διοικητικού και ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Πρόσβαση

Στο ΠΕΔΥ θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες πολίτες και θα παρέχονται υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής (πρωτοβάθμιας) φροντίδας.
Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί πλέον ως ασφαλιστικός οργανισμός Υγείας και θα 'αγοράζει' υπηρεσίες (για λογαριασμό των ασφαλισμένων του) από ελεύθερους επαγγελματίες παρόχους (γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές).


Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο οικογενειακός γιατρός θα είναι ο καθ´ ύλην αρμόδιος να εξετάζει τους ασφαλισμένους στα αστικά κέντρα, κάτι ανάλογο με τον αγροτικό γιατρό της περιφέρειας. 

Θα παρακολουθεί συγκεκριμένο αριθμό πολιτών/ασφαλισμένων ανά περιοχή και θα χρεωθεί με τον ηλεκτρονικό τους φάκελο.

ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Σχόλια