ΙΣΑ: Αίτημα ΙΣΑ για Τροπολογία Νομοσχεδίου ΠΕΔΥ σχετικά με τον Οικογενειακό Γιατρό

 
Προς τις Επιστημονικές Εταιρείες
Αθήνα, 24/1/2014
ΑΠ 42507
Αξιότιμε κε Πρόεδρε και ΔΣ,

Το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφισμα και αφορά το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), εισάγει την έννοια του οικογενειακού γιατρού που θα τα κάνει «όλα» από την πρόληψη και τη διάγνωση ως την αποθεραπεία και την κατ οίκον νοσηλεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, αφήνοντας το δικαίωμα να ενταχτούν στο θεσμό αυτό Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι.

Δεδομένου ότι το Νομοσχέδιο δεν κατοχυρώνει την άμεση πρόσβαση σε συμβεβλημένους ειδικούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ο ΙΣΑ, πρότεινε τροπολογία για το εν λόγω άρθρο στο Υπουργείο Υγείας ως εξής:

Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 ορίζουν τα ακόλουθα:

«Άρθρο 4  Οικογενειακός Ιατρός

1. Υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται και από οικογενειακούς ιατρούς στα ιατρεία τους και κατ’οίκον.

2. Ο οικογενειακός ιατρός παρέχει όλες τις βασικές υπηρεσίες υγείας ώστε να διασφαλίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος Π.Φ.Υ.. Ειδικότερα:

α. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των εμβολιασμών, καθώς και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.

β. Συμβουλεύει, υποστηρίζει, προσανατολίζει και καθοδηγεί υπεύθυνα τον ασθενή και την
οικογένεια μέσα στο σύστημα υγείας,

γ. Επιμελείται της παραπομπής των χρηστών στα άλλα επίπεδα περίθαλψης. Ο αριθμός και το είδος των παραπομπών, καθώς και το είδος των εξετάσεων αλλά και των δοκιμασιών που εξυπηρετούν προληπτικές δραστηριότητες οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Με την παραπάνω διάταξη καθορίζεται το πλαίσιο δράσης του οικογενειακού γιατρού κυρίως όσον αφορά στην πρόληψη, τη διαχείριση και την παραπομπή. Βεβαίως υπό (γ) γίνεται λόγος περί παραπομπής σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, δηλαδή στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια.

Ο ΙΣΑ προτείνει προς άρση όμως οποιασδήποτε αμφιβολίας ή παρερμηνείας να προταθεί εδάφιο (δ) ως ακολούθως:

(δ) Τα παραπάνω δεν αναιρούν το δικαίωμα του ασθενή να προσφύγει απευθείας στον θεράποντα ειδικό ιατρό του για διάγνωση ή θεραπεία στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Τούτο είναι ενδεχομένως αυτονόητο ενόψει του «και» στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Πλην όμως, η διασάφηση αυτή, είναι αναγκαία προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, βρίσκεται δε σε πλήρη αρμονία με τους σκοπούς του νόμου, ώστε η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος υγείας, ενώ η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να δρουν υποστηρικτικά και συμπληρωματικά.
Θεωρούμε ότι το εργασιακό πλαίσιο των γιατρών μελών μας, τόσο των Μονάδων ΕΟΠΥΥ, όσο και των συμβεβλημένων, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πολύχρονη εμπειρία τους στα ΙΚΑ και στο ελεύθερο επάγγελμα με την ιδιότητα τους ως γιατρών της γειτονιάς.

Η αξιοποίησή τους είναι ζωτικής σημασίας σε μια Ελλάδα που οι νέοι γιατροί μεταναστεύουν, ενώ οι παλαιότεροι ζουν καθημερινά με το άγχος της επιβίωσής τους

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων στους συναδέλφους που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Περίθαλψη, καθώς και ένα σαφές πλαίσιο ιατρικών δραστηριοτήτων που θα ορίζουν σαφώς τις ευθύνες των γιατρών που θα στελεχώσουν την ΠΦΥ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σχόλια