Aστέρια… αλά ΕΟΤ θα δίνει ο ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές

Οι περίπου 180 ιδιωτικές κλινικές της χώρας θα αξιολογηθούν και θα ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουνΤη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών κλινικών ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει ο ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης και Κατάταξης σε κατηγορίες των Ιδιωτικών Γενικών Κλινικών που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση, οι περίπου 180 ιδιωτικές κλινικές της χώρας θα αξιολογηθούν και θα ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουν.

Η κατηγορία θα ορίζει και το περιεχόμενο της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, με σημείο αιχμής για τις δύο πλευρές το ύψος του νοσήλιου που θα καταβάλλεται για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Όσο περισσότερο βαθμούς, με… άριστα τους 100, συγκεντρώνει μια ιδιωτική κλινική, τόσο πιο υψηλή κατηγορία και συνεπώς αποζημίωση θα λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ.

Τι θα αξιολογήσει ο ΕΟΠΥΥ

Πέντε δείκτες είναι αυτοί που θα κρίνουν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των ιδιωτικών κλινικών, με βάση το σχέδιο της διοίκησης του Οργανισμού.

Η αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση θα γίνει με βάση:

- Την υλικοτεχνική υποδομή κάθε κλινικής (αριθμός θαλάμων, υποδομή θαλάμων, χειρουργικές αίθουσες, κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κλίνες βραχείας νοσηλείας). Η υποδομή έχει δείκτη βαρύτητας 10% επί της συνολικής βαθμολογίας.

- Ειδικούς δείκτες ποιότητας, όπως για παράδειγμα αν υπάρχει πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό διαπίστευσης ποιότητας, είδος χειρουργικών επεμβάσεων, ποσοστό επιπλοκών επί των νοσηλευομένων ασθενών, ποσοστό επανεισαγωγών αλλά και θνητότητας κα. Τα αποτελέσματα σε αυτήν την ενότητα αξιολόγησης ουσιαστικά κρίνουν την κάθε κλινική, καθώς δίνουν το 40% της βαθμολογίας. Στην καταγραφή των ειδικών δεικτών ποιότητας αναμένεται να συμβάλλει ο έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται ήδη οι κλινικές από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες για την καταγραφή των οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς από αυτόν θα προκύψουν μεταξύ άλλων και συγκεντρωτικά στοιχεία για την ποιότητα νοσηλείας κάθε κλινικής.

- Τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ο αριθμός ιατρικών τμημάτων διακριτών ειδικοτήτων, ο αριθμός των ασθενοφόρων και η δυνατότητα κατ’ οίκον νοσηλείας, με τον συντελεστή βαρύτητας να προσδιορίζεται στο 20%.

- Το προσωπικό, όπως πχ υπηρετούντες γιατροί στη μισθοδοσία ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς κλίνες κα. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι 10%.

- Τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κάθε κλινικής, πχ μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους, σύστημα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, γ camera, PET SCAN κα, που προσδιορίζεται στο 20% της συνολικής βαθμολογίας.

Το σχέδιο προβλέπει πέντε κατηγορίες κλινικών. Όσες κλινικές συγκεντρώσουν κάτω από 50 βαθμούς «κόβονται» από τον ΕΟΠΥΥ καθώς ως… βάση έχουν οριστεί οι 51 βαθμοί. Λαμβάνοντας από 51 έως 60 βαθμούς οι κλινικές κατατάσσονται στην 5η –και τελευταία- θέση, όσες συμπληρώσουν 61 έως 70 βαθμούς μπαίνουν στην 4η θέση, από 71 έως 80 βαθμούς στην 3η θέση και από 81 έως 90 στην 2η θέση της κατάταξης. Στην πρώτη κατηγορία θα βρίσκονται εκείνες οι ιδιωτικές κλινικές που συγκεντρώνουν περισσότερους από 91 βαθμούς.

Επιφυλακτικοί οι κλινικάρχες 

Καταρχήν θετικοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών.

«Το πρόβλημα μας δεν είναι η αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση, αλλά πρωτίστως ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο και τον χρόνο αποπληρωμής μας γενικά, με ή χωρίς αξιολόγηση. Προφανώς και δεν είναι ίδιες οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και οι προδιαγραφές λειτουργίας όλων των ιδιωτικών κλινικών, και σε αυτή τη βάση θεωρούμε ως σύνδεσμος ότι πρέπει να γίνει μια πρώτη ταξινόμηση» λέει στο protothema.gr o κ. Ανδρέας Καρταπάνης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), κ. Γρηγόρης Σαραφιανός συμφωνεί «σε πιθανή κατηγοριοποίηση χρησιμοποιώντας κριτήρια, πρότυπα, συντελεστές βαρύτητας, συνέπειες της βαθμολόγησης, χρησιμοποιώντας όμως μεθόδους Ευρωπαϊκών ή ακόμη και τρίτων χωρών στις οποίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, προσαρμόζοντας αυτά στα ελληνικά δεδομένα» αλλά ζητεί παράλληλα «να δοθούν τα χρονικά περιθώρια στους επιχειρηματίες του κλάδου που το επιθυμούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα σε εύλογο χρονικό διάστημα». 

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Σχόλια