Ρίχνουμε 28 δισ. ευρώ σε βαρέλι δίχως πάτο


Πάνω από 28,5 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν το 2013 από τον κοινωνικό προϋπολογισμό της χώρας για φάρμακα, παροχές ασθενείας, προνοιακές παροχές, επιδόματα ανεργίας, προγράμματα απασχόλησης και άλλες λειτουργικές ανάγκες του συστήματος ασφάλισης-υγείας. Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 56% των συνολικών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΟΠΥΥ, των οργανισμών απασχόλησης και των νοσοκομείων και το 15,5% του ΑΕΠ. Το υπόλοιπο 44% καλύπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Πώς καλύπτονται αυτές οι δαπάνες; Λίγο πάνω από συνολικά το μισό κομμάτι των κοινωνικών δαπανών, συνταξιοδοτικών και μη, καλύπτεται (55%) από τους άμεσα ασφαλισμένους και όσους πληρώνουν εισφορές για λογαριασμό τρίτων. Το υπόλοιπο 45% καλύπτεται από κρατικά έσοδα από φόρους, αλλά και από τις δόσεις του διεθνούς δανείου της τρόικας. Με άλλα λόγια, πάνω-κάτω το σύνολο των μη συνταξιοδοτικών δαπανών του κοινωνικού προϋπολογισμού πληρώνεται από το κράτος και τις… διακρατικές συμφωνίες του. 

Η «ακτινογραφία» των δαπανών 

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων, των οργανισμών απασχόλησης, του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων (σ.σ: κοινωνικός προϋπολογισμός) ανέρχονται σε 51,573 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 41,5% των συνολικών δαπανών του τακτικού Προϋπολογισμού και στο 28% του ΑΕΠ. Το ποσόαυτό αντιστοιχεί στο 33,4% των συνολικών πρωτογενών δαπανών του τακτικού Προϋπολογισμού. Από αυτά τα χρήματα, στα ασφαλιστικά ταμεία πάνε τα 12,3 δισ. ευρώ, στον ΕΟΠΥΥ 1,1 δισ. ευρώ και στα νοσοκομεία τα 1,6 δισ. ευρώ. 

Οι δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού αφορούν πιο συγκεκριμένα: 

*37% τις κύριες συντάξεις ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημοσίου (19 δισ. ευρώ)
*21,1% τις λοιπές μεταβιβάσεις προς τρίτους, π.χ., ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑ κλπ (10,5 δισ. ευρώ)
*8,7% τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (4,4 δισ. ευρώ)
*7,2% τις επικουρικές συντάξεις (3,7 δισ. ευρώ) 
*7,1% τη φαρμακευτική δαπάνη (3,7 δισ. ευρώ)
*4,6% τις παροχές ασθενείας (2,3 δισ. ευρώ) 
*2,8% τις προνοιακές παροχές (1,4 δισ. ευρώ) 
*2,8% επιδόματα ανεργίας (1,4 δισ. ευρώ)
*0,9% τις δαπάνες προσωπικού, δηλαδή διοικητικών υπαλλήλων, ιατρών και νοσηλευτών (0,46 δισ. ευρώ)
*08,% προγράμματα απασχόλησης (0,4 δισ. ευρώ)
*10,9% Διάφορες δαπάνες, π.χ. λειτουργίας, διοίκησης, υγειονομικού υλικού (5,6 δισ. ευρώ). 

Που κατευθύνονται τα χρήματα

Τις δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού διαχειρίζονται 4 φορείς: Τα ασφαλιστικά Ταμεία, ο ΕΟΠΥΥ, οι Οργανισμοί Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ - ΟΕΚ) και τα Νοσοκομεία.

1. Ασφαλιστικά ταμεία: 37,926 δισ. ευρώ

Συντάξεις

Τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν για:
- Συντάξεις κύριας ασφάλισης: 19, 091 δισ. ευρώ
- Συντάξεις επικουρικής ασφάλισης: 3,764 δισ. ευρώ

Ασφάλιση, Περίθαλψη, Προστασία 

- Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους: 10,539 εκατ. ευρώ
- Προνοιακές παροχές: 1,486 δισ. ευρώ(επίδομα τυφλών, παρατετραπληγίας, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, διατροφικό επίδομα μεταμοσχευμένων νεφροπαθών, επίδομα ενίσχυσης κωφάλαλων ατόμων / βαρήκοων / κωφών, για απροστράτευτα παιδιά, χανσενικών, επίδομα βαριάς νοητικής στέρησης, βαριάς αναπηρίας, για ομογενείς πρόσφυγες, κίνησης / καυσίμων / βενζίνης, μεσογειακής αναιμίας – αιμολυτικής αναιμίας αιμορροφιλίας - AIDS, παρατετραπληγίας, ανασφαλίστων, στεγαστικής συνδρομής, σπαστικής εγκεφαλοπάθειας, μητρότητας, εφάπαξ βοηθήματα σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένδειας λόγω έκτακτης ανάγκης, σε πληγέντες από θεομηνία για κάλυψη άμεσα βιοτικών αναγκών (σίτιση, ένδυση), σε άτομα που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικής καταστροφής υπέστησαν μόνιμη βλάβη με ποσοστό 67% και άνω)

- Λοιπές δαπάνες: 582 εκατ. ευρώ
- Απόδοση εισπράξεων τρίτων: 320 εκατ. ευρώ
- Δαπάνες προσωπικού: 294 εκατ. ευρώ
- Λοιπές παροχές ασθενείας: 194 εκατ. ευρώ
(επιδόματα, βοηθήματα, έξοδα κηδείας, έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δαπάνες λουτροθεραπείας, μετακίνησης ασθενών, πράξεων θεραπείας, οπτικά είδη, βηματοδότες, ορθοπεδικά είδη κ.λπ., νοσήλια I εξωτερικού)
- Διοικητικές δαπάνες: 58 εκατ. ευρώ2. Οργανισμοί Απασχόλησης: 3,221 δισ. ευρώ 
- Επιδόματα ανεργίας: 1.430 δισ. ευρώ (επίδομα τακτικής επιδότησης από επίσχεση ή διακοπή εργασιών της επιχείρησης, τα-κτικής ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός Ε.Ε., αίτηση για την έκδοση του U1, επίδομα μακροχρονίως ανέργων, ειδικό εποχικό βοήθημα, ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, επίδομα σε νέους από 20-29 ετών, βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων)
- Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ: 664 εκατ. ευρώ

Προγράμματα απασχόλησης*: 450 εκατ. ευρώ (πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1), ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας ηλικίας 16-24 ετών, πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.200 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών)

- Λοιπές προνοιακές παροχές: 430 εκατ. ευρώ (παροχές μητρότητας, οικογενειακό επίδομα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)

- Λοιπές δαπάνες 153 εκατ. ευρώ
- Απόδοση εισπράξεων τρίτων: 1 10 εκατ. ευρώ
- Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών: 102 εκατ. ευρώ

3. ΕΟΠΥΥ: 7,326 δισ. ευρώ
- Φαρμακευτική δαπάνη: 3.076 δισ.ευρώ

-Λοιπές παροχές ασθενείας: 2.179 δισ. ευρώ 

- Πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών: 1.500 δισ. ευρώ
- Απόδοση εισπράξεων I υπέρτρίτων:394δισ.ευρώ
- Λοιπές δαπάνες: 1 12 δισ. ευρώ
- Δαπάνες προσωπικού: 27 δισ. ευρώ
- Μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία: 38 δισ. ευρώ


4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 3,1 δισ. ευρώ
- Φάρμακο: 1, 366 δισ. ευρώ

- Πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών: 1,298 δισ. ευρώ
- Υγειονομικό υλικό: 635 εκατ. ευρώ
- Υπηρεσίες: 402 εκατ. ευρώ
- Λοιπές κατηγορίες δαπανών: 181 εκατ. ευρώ
- Αντιδραστήρια: 150 εκατ. ευρώ
- Ορθοπεδικό υλικό: 62 εκατ. ευρώ
- Δαπάνες προσωπικού: 34 εκατ. ευρώ

Από πού προέρχονται τα έσοδα
-Τα συνολικά έσοδα του κοινωνικού προϋπολογισμού ανέρχονται σε 52,6 δισ. ευρώ.

Το 1/3 αυτών καλύπτονται από τις εισφορές των άμεσα ασφαλισμένων. Το άλλο περίπου 1/3 καλύπτεται από το κράτος και το υπόλοιπο 1/3 από τις εισπράξεις του Δημοσίου υπέρ τρίτων και την ειδική χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα:

- Το 34% (17,7 δισ. ευρώ) εξ αυτών καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές.

- Το 29% (15,0 δισ. ευρώ) καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό.
- Το 21% (10,9 δισ. ευρώ) αυτών καλύπτεται από εισπράξεις Δημοσίου υπέρ τρίτων (σ.σ.: διάφορες εισφορές που πληρώνουν κάποιες κοινωνικές κατηγορίες για χάρη κάποιων άλλων).
- Το 8,7% (4,5 δισ. ευρώ) προέρχεται από ειδική χρηματοδότηση (σ.σ.: δόσεις διεθνούς δανείου τρόικας).
- Το υπόλοιπο 15% προέρχεται από την απόδοση της περιουσίας, κοινωνικούς πόρους κ.λπ.

* Ενδεικτικές αναφορές. Άλλα από αυτά έχουν κλείσει και έχουν ολοκληρωθεί άλλα έχουν κλείσει, άλλα ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη και τέλτος άλλα είναι ακόμη "ανοιχτά"

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στοιχεία προέρχονται από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2014 (Νοέμβριος 2013). Όλα τα μεγέθη αποτελούν εκτιμήσεις εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2013

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 28ης Δεκεμβρίου

Πηγή:www.capital.gr

1 σχόλιο:

  1. Άδωνι τελείωνε με τις μεταρρυθμίσεις σου.Από αύριο 2/1/2014 πρέπει να ρολάρει κι η ελεύθερη ιατρική αγορά.Βέβαια ο κ. Θεοχάρης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων μόνον τιτιβίσματα κάνει.Ούτε εγκύκλιο εξέδωσε,ούτε δελτίο τύπου (αυτός το είχε γράψει στα τιτιβίσματά του,ότι θα το κάνει σήμερα!) .Κι οι προεδράρες μας (ΙΣΑ κλπ) στις διακοπές τους!Εμείς οι ελευθεροεπαγγελματίες πρέπει αύριο να πάμε στο μεροκάματο.Τί θα πούμε στο ΣΔΟΕ ΑΝ ΜΑς ΠΡΟΚΎΨΕΙ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ?΄΄Οτι περιμένουμε το τιτίβισμα του κ.Θεοχάρη για την έκδοση των αποδείξεων από το ιατρείο μας?Θα γελάσουν οι ελεγκτές και θα μας ξεσκίσουν.... Ο ΙΣΑ κωφεύει.Βέβαια τί περιμένει κανείς από αργόμισθους συνδικαλισταράδες?

    ΑπάντησηΔιαγραφή