«Αναξιόπιστα» στοιχεία του ΟΟΣΑ για τα φαρμακεία ξεσηκώνουν τον κλάδο

Ως αναξιόπιστο και πρόχειρο, όσον αφορά ειδικότερα την μελέτη του για τέσσερα κλαδικά θέματα, χαρακτηρίζουν οι φαρμακοποιοί τον ΟΟΣΑ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την ερευνητική διάσταση του παγκόσμιου Οργανισμού.

Μάλιστα ο φαρμακευτικός κλάδος – μέσα από τα θεσμικά του όργανα- σκοπεύει να ενημερώσει σχετικά για το θέμα άμεσα, τόσο την ελληνική Βουλή, όσο και τους Ευρωβουλευτές.

Τα 4 θέματα τα οποία έχουν ξεσηκώσει τους φαρμακοποιούς, είναι τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, τα φαρμακεία, ο πόρος 0,4% υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, και οι πιστώσεις των προμηθευτών προς τα φαρμακεία.

Αξίζει δε να σημειωθεί, όπως προτείνει χαρακτηριστικά το μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Γιάννης Δαγρές, η έκθεση να επιστραφεί στον Οργανισμό με τον τίτλο: «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΛΟΓΩ ΜΗ-ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ» και τονίζουν η αναζήτηση να γίνεται από άλλες, περισσότερο εξειδικευμένες και καταρτισμένες πηγές, όπως για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ειδικότερα, ο κ. Δαγρές υπογραμμίζει, ότι η Έκθεση του ΟΟΣΑ με θέμα: «Ελλάδα, Ανασκόπηση Ανταγωνιστικότητας, προκαταρκτική Μελέτη, 2013» αποτελεί δυστυχώς μία δυσάρεστη έκπληξη πρόχειρης και αναξιόπιστης απόπειρας να αναλυθούν 4 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, ο οποίοι στο μέσο του κειμένου έγιναν αιφνιδιαστικά 6, με μονομερή μετονομασία του τομέα των φαρμάκων και των Φαρμακείων σε «κοινούς τομείς λιανικού εμπορίου» και συνεπαγόμενη διεύρυνση της ανάλυσης και σε αυτούς.

«Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η εικόνα που παρουσιάζει η Έκθεση αυτή αφορά άλλη χώρα και όχι την Ελλάδα, ενώ οι συντάκτες της προφανώς είναι τεχνικώς ανεπαρκείς και απληροφόρητοι με το αντικείμενο που καταπιάστηκαν», σημειώνει ο κ. Δαγρές.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Φαρμακείων η Έκθεση του ΟΟΣΑ:


- Υποπίπτει σε ανάλογες αντιφάσεις και αλληλοσυγκρουόμενες παραδοχές (πχ. τις γεωγραφικές ρυθμίσεις των αδειοδοτήσεων Φαρμακείων τις αξιολογεί στις αρχικές σελίδες ως βλαπτικές ενώ αντιθέτως σε επόμενες σελίδες τις αξιολογεί ως ωφέλιμες και απαραίτητες (!)).

- Δεν αναφέρεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Ανώτατη Νομολογία επί του θέματος, ζωτική παράλειψη στοιχειωδών κυρίαρχων δεδομένων που στην ουσία ακυρώνει εξ’ ορισμού την αξιοπιστία και την επάρκεια στοιχείων της Έκθεσης πάνω στο θέμα.

- Επικαλείται μία συγκεκριμένη Μελέτη επί του θέματος (ECORYS 2007) η οποία όμως έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στατιστικώς λανθασμένη και μεθοδολογικώς μη-έγκυρη από Διεθνή Στατιστικό Οίκο και της οποίας τα συμπεράσματα έχουν ήδη απορριφθεί, όπως ήταν φυσικό, και από το σκεπτικό Ανωτάτων Δικαστικών Αποφάσεων επί θεμάτων ρυθμίσεων Φαρμακείων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όταν χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο.

- Παραθέτει κάποια αγνώστου προέλευσης πανευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα επί των ρυθμίσεων στη λειτουργία Φαρμακείων, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα επίσημα που έχουν παρουσιαστεί από το Pharmaceutical Group of the European Union (P.G.E.U.), τον καθ’ ύλην αρμόδιο Πανευρωπαϊκά Φορέα επί του συγκεκριμένου ζητήματος.


 
  Αναφορικά με τον πόρο 0,4% υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού     Συλλόγου (Π.Φ.Σ. – Ν.Π.Δ.Δ.) η Έκθεση του ΟΟΣΑ:

- Τον αναφέρει σε όλα τα σημεία όπου γράφει γι αυτόν, ως 4% ενώ στην πραγματικότητα είναι 0,4% σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.


- Περιγράφει τελείως εσφαλμένα τον πόρο αυτόν αγνοώντας προφανώς τη νομοθετική προέλευσή του καθώς και το πώς και από ποιον εισπράττεται και πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα, και έτσι όπως είναι αναμενόμενο του αποδίδει τον λανθασμένο χαρακτηρισμό «κράτηση υπέρ τρίτων» ή/και «φόρο επί των συναλλαγών» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

- Καθώς οι συντάκτες της Έκθεσης κρίνουν ότι ο πόρος αυτός εισπράττεται από τις εταιρείες (ενώ στην πραγματικότητα και σύμφωνα με τη Νομοθεσία εισπράττεται από τα Φαρμακεία αποκλειστικά), και έτσι θεωρούν ότι επιβαρύνει τις συναλλαγές (ενώ φυσικά δεν τις επιβαρύνουν εφόσον εισπράττεται εξ’ολοκλήρου από τα Φαρμακεία και αποδίδεται εξ’ ολοκλήρου στον Π.Φ.Σ. χωρίς ενδιάμεσους παρά μόνον παθητικώς και κατά τη διαδικασία), προτείνουν να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με κάτι άλλο που να εισπράττεται εξ’ ολοκλήρου από τα Φαρμακεία (!) (που όμως έτσι ακριβώς γίνεται ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα) και να αποδίδεται στον Π.Φ.Σ., δηλαδή στην ουσία προτείνουν να καταργηθεί το ισχύον καθεστώς στο συγκεκριμένο θέμα και να αντικατασταθεί με ένα άλλο που θα είναι...απολύτως όμοιο και απαράλλαχτο με το ισχύον καθεστώς που παρόλ΄ αυτά προτείνουν να καταργηθεί (!).


Αναφορικά με τις πιστώσεις των προμηθευτών προς τα Φαρμακεία η Έκθεση του ΟΟΣΑ:

Ενώ παραθέτει ότι υφίσταται νομοθετικώς πρόβλεψη για 2μηνη πίστωση δεν αναφέρει ότι απουσιάζουν νομοθετικώς και οι ανάλογες ποινικές ρήτρες και τα αντικίνητρα αυτά που θα ενεργοποιούσαν και θα επέβαλαν την εφαρμογή της κατά μήκος της αλυσίδας τροφοδοσίας του φαρμάκου.

Απουσιάζει τελείως από την Έκθεση, η εικόνα που παρουσιάζει η αγορά, κατά την οποία η πρόβλεψη αυτή έχει καταστεί διακοσμητική και ανενεργή καθώς κανείς δεν την εφαρμόζει και κανείς δεν φροντίζει να την επιβάλει, ελλείψει νομοθετικής ισχύος ποινών κι αντικινήτρων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου