ΕΟΠΥΥ: Το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων

Του Δημήτρη Καραγιώργου
Ερήμην των γιατρών του ΕΟΠΥΥ και σε τέσσερις φάσεις, προχωρεί η μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ.
Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τις αλλαγές, με αφετηρία τον μήνα που διανύουμε και τέρμα τον Απρίλιο του 2014.
Η πορεία είναι μη αναστρέψιμη, την ώρα οι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται σε μία ατέρμονη εσωτερική διαδικασία για το εάν θα συνεχίσουν ή όχι τις κινητοποιήσεις.

Σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι παρεμβάσεις στον Οργανισμό θα γίνουν σε τέσσερις φάσεις:
  • Η πρώτη έχει ξεκινήσει ήδη και ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Προβλέπει τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, με το οποίο καταργούνται οι 8.691 οργανικές θέσεις του ΕΟΠΥΥ και δημιουργούνται αντίστοιχες στο ΕΣΥ, όπου θα ενταχθούν οι υγειονομικές δομές του Οργανισμού (πολυϊατρεία, εργαστήρια).
Από την κινητικότητα εξαιρούνται 1.089 εργαζόμενοι (289 υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας, 203 των περιφερειακών υπηρεσιών, εννέα γιατροί και 88 υγειονομικοί υπάλληλοι).
  • Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση του προσωπικού των Ταμείων που συμμετέχουν σήμερα στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ).
  • Η τρίτη φάση θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο και αφορά επαναξιολόγηση της κατάστασης με το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. Εάν απαιτηθεί, θα ενισχυθεί με πλεονάζον προσωπικό από τα Ταμεία.
  • Τον Απρίλιο του 2014 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το εγχείρημα και ο ΕΟΠΥΥ να λειτουργεί πλήρως με τη νέα του δομή (αγοραστής και όχι πάροχος υπηρεσιών).

Αγοραστής

Θα αγοράζει, δηλαδή, υπηρεσίες από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που θα δημιουργήσει το δημόσιο με την απορρόφηση των γιατρών και των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ, συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια, συμβεβλημένους γιατρούς και φαρμακοποιούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου