ΥΥΚΑ. Εφημερίες. Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014


Τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών, όπως αυτές καθορίστηκαν με την (3) σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατανέμονται στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας συνολικού ύψους 4.382.955.000,00€ ως ακολούθως:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου