Λύθηκε οριστικά το θέμα των εφημεριών σχετικά με το πλαφόν του αεροπαγίτη για τα νοσοκομεία της Αττικής

Αντιπροσωπεία της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου μας συναντήθηκε με την προισταμένη της Υ.Δ.Ε (Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου) για την μη καταβολή των εφημεριών του μηνός Ιουλίου Αυγούστου.

Ενώ η έγκριση των εφημεριών γίνεται πλέον ανά τετράμηνο και όχι ανά έτος που ήταν μέχρι πέρυσι παρουσιάστηκε το θέμα ξαφνικά για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο.


Λόγω προεκλογικής περιόδου το θέμα κινούσε υποψίες αφού με τα ίδια νομοθετήματα που πληρωθήκαμε τον Μάιο & Ιούνιο ξαφνικά προέκυψε ζήτημα για τους υπόλοιπους 2 μήνες.


Οι υπηρεσίες ελέγχου των οικονομικών και ένα βήμα πριν τον πάρεδρο όριζαν λανθασμένα όπως απεδείχθη το πλαφόν του αεροπαγίτη στα (5.149,60 €).

Το έγγραφο που ισχυρίζονταν ήταν αυτό της ετήσιας έκθεσης των οικονομικών που δεν είχε τροποποιηθεί σωστά αφού στο εν τω μεταξύ αυξήθηκαν οι αποδοχές του αεροπαγίτη. Βέβαια άφησαν κενό που όμως κακώς παρερμηνεύθη.

Η παράγραφος της έκθεσης του λογιστηρίου του κράτους στην παράγραφο 27 εξηγεί:

Το ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη με 29 έτη υπηρεσίας, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (5.086,56 €), από 1-1-2008 και σε πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (5.149,60 €), από 1-10-2008.

Όμως βάση του Ν 3691 το μισθός του αεροπαγίτη ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Ν 3691/2008: Πρόληψη κλπ νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, τρομοκρατίας. - Αποδοχές Δικαστών

Άρθρο 57
12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε όσους εξομοιώνονται μισθολογικά με δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στην κείμενη νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που παραπέμπουν για τον καθορισμό αποδοχών στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αυτές θεωρούνται ότι παραπέμπουν στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι και την ισχύ του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α`).Η παράγραφος 12 του άρθρου 57 του 3691 άφηνε να εννοηθεί ότι ορίζεται με το παλιό (5.149,60 €) όσον αφορά τον καθορισμό των αποδοχών. Ωστόσο δεν καθόριζε εάν επρόκειτο για πρόσθετες αποδοχές που είναι η εφημερίες.

Κατόπιν εντάσεων, αντιπαραθέσεων και σωρεία διαβουλεύσεων με παρέδρους νομικά πρόσωπα κτλ κατέληξαν πως δεν τίθεται θέμα πλαφόν στα 5.150 αλλά στα 7.854 και τελικά εγκρίθηκαν οι εφημερίες.

Σχόλια