Νέες κοστολογήσεις ιατρικών εξετάσεων

Σε νέες κοστολογήσεις ιατρικών εξετάσεων προχώρησαν οι Υπουργοί Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, οι οποίες αναφέρονται στο ΦΕΚ  1454. Οι συγκεκριμένες κοστολογήσεις αφορούν 
1. α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C και β) Ελαστογραφία ήπατος. 
2 Κοστολόγηση της ιατρικής πράξης της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. 
3 Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Αξονική Ουρογραφία». 
Όσον αφορά στις εξετάσεις 1α και 1β. επειδή δεν προκαλείται δαπάνη τόσο στο κρατικό προϋπολογισμό, όσο και στον προϋπολογισμό των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι οι εν λόγω ιατρικές πράξεις, δεν αποζημιώνονται από τον Οργανισμό αποφασίστηκε για την Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας το κόστος των 80,00 ευρώ  και για την Ελαστογραφία ήπατος το κόστος των 40,00 ευρώ.
Σχετικά με την  κοστολόγηση της ιατρικής πράξης της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00), η οποία δεν δύναται να υπολογισθεί, διότι εξαρτάται από το πλήθος των εξεταζόμενων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να προσδιορισθεί. 

Η προκαλούμενη δαπάνη στον Φορέα θα αντιμετωπιστεί από τους ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, κατά περίπτωση. Ειδικότερα για τους ιδιωτικούς φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας η δαπάνη αυτή υπόκειται στον μηχανισμό του clawback. Στα Κρατικά Νοσοκομεία, η δαπάνη αυτή καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑΕ 0673, του προϋπολογισμού του φορέα, και αποφασίστηκε 
1. Η αποζημίωση της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό θα γίνεται σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία που δεν έχουν ανταποκριθεί μετά από ένα (1) έτος στη φαρμακευτική αγωγή (παρά τη χορήγηση των υψηλότερων επιτρεπόμενων δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων) και δίαιτα. 
Ειδικότερα: - Σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία με LDL χοληστερόλη >500mg/dl. - Σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία χωρίς ισχαιμική αγγειακή νόσο με LDL χοληστερόλη >300mg/dl και - Σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο με LDL χοληστερόλη >200mg/dl (οι τιμές είναι υπό βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή). 
2. Την δημιουργία κωδικού για την ιατρική πράξη της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό, την συσχέτιση του με το KEN K45X και την κοστολόγησή του με το ποσό των 521,00 ευρώ.   
Τέλος για την κοστολόγηση της αξονικής ουρογραφίας προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00) καθότι με το περιεχόμενο αυτής κοστολογείται ιατρική εξέταση που ως τώρα δεν αποζημιώνεται από τον Οργανισμό. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της δαπάνης εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής clawback και η αναζήτηση του υπερβάλλοντος ποσού από τους συμβεβλημένους ιδιώτες (ν. 4549/2018, ΦΕΚ 105 Α΄). Το κόστος αυτής προσδιορίστηκε στα 75 ευρώ.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου