Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα μέχρι νεωτέρας για τους τέως δικαιούχους του ΕΚΑΣ

Παραμένει, μέχρι νεωτέρας, το καθεστώς της μηδενικής συμμεχής στα φάρμακα για τους τέως δικαιούχους του ΕΚΑΣ.
Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου. Η εγκύκλιος, που παρατίθεται πιο κάτω, εκδόθηκε καθώς από το τέλος του 2019 έπαψαν να υπάρχουν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ και παρέμενε σε εκκρεμότητα η δυνατότητα μηδενικής συμμετοχής.
Σύμφωνα με τον κ. Πρεζεράκο, ενόψει του περιεχομένου των άρθρων 92 του νόμου 4387/2016, και του άρθρου 31 παρ.1 του νόμου 4411/2016, η οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ από 31 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής επιφέρει ως συνέπεια και την απώλεια του αντισταθμιστικού μέτρου της μείωσης ή του εκμηδενισμού της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ.
Επειδή επίκειται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, που θα ρυθμίζει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 την παροχή αντισταθμιστικών ευεργετημάτων στους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ, αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην φαρμακευτική δαπάνη, ο γενικός γραμματέας καλεί τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ να πράξουν τα εξής:
Να διατηρήσουν το υφιστάμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθεστώς των ποσοστών συμμετοχής (ως ίσχυε στο πλαίσιο της παρ. 1 του νόμου 4411/2016 υπέρ των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ).

Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει προκειμένου να μην απαιτηθούν αντιλογισμοί, μέχρι την τροποποίηση του νόμου, η οποία θα κοινοποιηθεί μετά την ψήφισή της.

ΗΔΙΚΑ

Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:
"Κατόπιν εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι μετά την οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1 - 1  -2020, επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ρυθμίζει αναδρομικά την παροχή αντισταθμιστικών ευεργετημάτων στους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ.
Μέχρι τότε, παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο μέχρι 31 - 12 - 2019 καθεστώς των ποσοστών συμμετοχής, ως ίσχυε στο πλαίσιο του νόμου 4411/2016, για τους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ".
Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου