Έρευνα: Τρεις στους πέντε γιατρούς θεωρούν το σύστημα Υγείας επικίνδυνο για τους ασθενείς!

Σοκ προκαλεί εύρημα πανελλαδικής έρευνας, σύμφωνα με το οποίο τρεις στους πέντε γιατρούς θεωρούν ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς!
Η έρευνα, που παρατίθεται πιο κάτω, διενεργήθηκε από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω από όλη την Ελλάδα, καθώς και σε 400 γιατρούς, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).
Παρουσιάστηκε, δε, τη Δευτέρα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ALCO Κώστα Παναγόπουλο, παρουσία του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, του ταμία Φώτη Πατσουράκου και του γενικού γραμματέα Αλέξη Βασιλείου (φωτό).
Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, επιδεινώθηκαν σημαντικά, τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του.
Τρεις στους πέντε γιατρούς θεωρούν ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών ενώ το 60%, εκτιμούν αρνητικά την πολιτική στο χώρο της Υγείας, τα τελευταία χρόνια.
Η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών εκτιμά ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες απέχουν κατά πολύ από εκείνες της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ασθενείς.
Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης, δύο στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους, ενώ το 45% συνολικά έχουν σκεφτεί να φύγουν στο εξωτερικό.
Την πλάτη στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας γυρίζουν τόσο οι πολίτες όσο και οι γιατροί. Το νέο σύστημα είναι άγνωστο στα δύο τρίτα των πολιτών, ενώ μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό.
Επίσης επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς δήλωσαν ότι δεν θα συνεργάζονταν με το νέο σύστημα.

Κατάρρευση

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Γιώργος Πατούλης έκανε λόγο για κατάρρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας των αποτυχημένων και επικίνδυνων πολιτικών που ακολουθήθηκαν:
“Η εικόνα ντροπής που αποκαλύπτεται αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς, που δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους, όσο και τους γιατρούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη έξοδα των ιατρείων τους.
Η δε περίφημη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί μία ακόμα παταγώδη αποτυχία που απορρύθμισε περαιτέρω το σύστημα. Όπως αποδεικνύεται, η σημερινή κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και τη δημόσια Υγεία”.
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγόπουλος, επεσήμανε πως η κοινωνία, που χρησιμοποιεί έντονα το δημόσιο σύστημα Υγείας, εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε επιδείνωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών και βεβαίως αναζητά την αντιστροφή της τάσης αυτής και τη βελτίωση τους:
“Ενώ ο ιατρικός κόσμος ανησυχεί έντονα για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, εκτιμά ότι οι συνθήκες εργασίας του έχουν επιδεινωθεί, όπως και οι παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες, οι οποίες απέχουν πολύ από εκείνες της Ευρώπης, τόσο, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν ακόμα και κίνδυνοι για τους ασθενείς”.

Ευρήματα

Από τις απαντήσεις του κοινού προκύπτουν τα εξής:
 • Τρεις στους τέσσερις Έλληνες κάνουν κάθε χρόνο χρήση των υπηρεσιών Υγείας.
 • Μόνον ένας στους τρεις μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την Υγεία του. Το 49% δυσκολεύεται να καλύψει οικονομικά τις δαπάνες.
 • Το 41% θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 36% ότι είναι στάσιμες και το 14% εκτιμά ότι βελτιώθηκαν.
 • Ένας στους δύο δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες Υγείας (κυρίως άτομα άνω των 65 ετών) και δύο στους πέντε τη δαπάνη για φάρμακα.
 • Το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το δημόσιο σύστημα Υγείας, εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει (συμμετοχές, εξετάσεις).
 • Το 86% δεν έχει κάνει εγγραφή, στον οικογενειακό γιατρό που θα τον παρακολουθεί
 • Το 66% των πολιτών δεν έχει ενημερωθεί για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό. Το 47% θα παραμείνει στο γιατρό που τον παρακολουθεί ενώ το 37% δεν γνωρίζει για το νέο σύστημα.
Η εκτίμηση των περισσότερων (47% έναντι 17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό, δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.
Από τις απαντήσεις των γιατρών προκύπτουν τα εξής:
 • Το 60% των γιατρών εκτιμά ως αρνητικά και πολύ αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια ενώ το 24% θετικά.
 • Το 46% εκτιμά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιδεινωθεί και το 13% θεωρεί ότι βελτιώθηκαν.
 • Το 48% θεωρεί ότι ευθύνονται οι λανθασμένες πολιτικές για την επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ενώ το 34% η οικονομική κρίση.
 • Το 63% των γιατρών εκτιμά ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθενή. Ενώ το 25% θεωρεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τους ασθενείς.
 • Το 64% των γιατρών του δημοσίου τομέα θεωρεί ότι οι συνθήκες εργασίας, στα Δημόσια νοσοκομεία έχουν επιδεινωθεί, το 31% ότι είναι στάσιμες και το 4% ότι βελτιώθηκαν.
 • Το 75% θεωρεί ότι οι αμοιβές των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία επιδεινώθηκαν και το 23% ότι είναι στάσιμες.
 • Το 39% δυσκολεύεται να συντηρήσει το ιατρείο του.
 • Το 53% έχει σκεφθεί να φύγει στο εξωτερικό.
 • Το 64% των ιατρών του ιδιωτικού τομέα αξιολογεί αρνητικά το νέο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας και το 18% θετικά.
 • Το 57% θεωρεί ότι το νέο σύστημα, θα οδηγήσει σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ το 19% βελτίωση.
 • Το 80% θεωρεί ότι το νέο σύστημα, δεν προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελματικές συνθήκες, για τους γιατρούς ενώ το 8% θεωρεί ότι προσφέρει.
Το 72% των γιατρών του ιδιωτικού τομέα δεν θα συνεργαζόταν με το νέο σύστημα, ενώ το 16% θα συνεργαζόταν.

1 σχόλιο:

 1. Επρεπε να μας πει στατιστικολογος τα δεδομενα που ξερουμε?Παρακαλουμε τον προεδρο να μας στειλει και τις αλλες παραταξεις στην ιατρικη ενημερωση και οχι μονο τα δικα του πεπραγμενα και μη εφαρμοσμενα.Αυτο πρωτη φορα γινεται στα ιατρικα δεδομενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή