Από συνταξιούχους το 28,9% των εσόδων του ΕΟΠΥΥ

Σημαντική υστέρηση 782,7 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασαν το 2016 τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από ασφαλιστικές εισφορές.
Παρά την επιβολή εισφοράς 6% και στις συντάξεις, οι εισπράξεις του Οργανισμού ήταν κατά 17,41% λιγότερες από όσες είχαν προϋπολογιστεί και ανήλθαν στα 3,71 δισ. ευρώ έναντι 4,49 δισεκατομμυρίων.
Όπως προκύπτει από τον απολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2016, η μεγαλύτερη υστέρηση (38,02%) παρουσιάζεται στις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες είχαν προϋπολογιστεί σε 1,83 δισ. ευρώ για να εισπραχθεί τελικά 1,13 δισεκατομμύριο.
Υστέρηση 4,17% υπάρχει και στις εισφορές από τακτικές αποδοχές εργαζομένων, οι οποίες είχαν προϋπολογιστεί σε 889 εκατομμύρια και κατέληξαν στα Ταμεία του Οργανισμού 851,9 εκατομμύρια ευρώ.
Μειωμένα κατά 2,69% είναι και τα έσοδα από εισφορές συνταξιούχων, οι οποίοι πλήρωσαν πέρυσι 1,72 δισ. ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντος 1,77 δισεκατομμυρίου.
Η συμμετοχή των απομάχων της εργασίας στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ είναι σημαντική (28,9%), με δεδομένο ότι το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού ήταν πέρυσι 5,95 δισ. ευρώ.
Κατά το τρέχον έτος, θα είναι ακόμη υψηλότερη, καθώς η εισφορά του 6% εφαρμόστηκε από τον Οκτώβριο του 2016, ενώ φέτος "τρέχει" από τις αρχές του έτους.
Σημαντικά μειωμένα – σε σχέση με τον προϋπολογισμό – είναι τα έσοδα από τα ασφαλιστικά Ταμεία που μετέχουν στον ΕΟΠΥΥ.
ΙΚΑ, ΤΣΑΥ και Ταμεία Δημοσίου αποδεικνύονται “μπαταχτσήδες”, καθώς δεν συμβάλλουν με τα προβλεπόμενα ποσά στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Αιτία είναι η οικονομική κρίση και η αλλαγή του μοντέλου απασχόλησης, που έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.
Η υστέρηση αυτή οδηγεί σε σημαντικές δυσκολίες τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καλείται να πληρώσει για έξοδα νοσηλείας του συνόλου σχεδόν των Ελλήνων, χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα έσοδα.
Όπως προκύπτει από τον απολογισμό του Οργανισμού για το 2016, Ταμεία όπως το Μετοχικό Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) πληρώνουν μόλις το 50% των προϋπολογισθεισών εισφορών κλάδου Υγείας και το ΙΚΑ μόλις το 20%.

ΙΚΑ

Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ είχαν προϋπολογίσει για το 2016 έσοδα 40 εκατομμυρίων ευρώ από το ΙΚΑ, για να εισπράξουν μόλις 7,66 εκατομμύρια και 55 εκατομμύρια ευρώ από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, για να εισπράξουν μόλις 2,83 εκατομμύρια.
Σε αντίθεση με το 2016, κατά το τρέχον έτος και το 2018 αναμένεται αύξηση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018, αναφέρεται πως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 444 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιωμένο κατά 67 εκατομμύρια σε σχέση με τον στόχο.

Χρηματοδότηση

Λόγω της αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται μειωμένη κατά 226 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταλήξουν στον Οργανισμό 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καλύψουν την περίθαλψη των ανασφάλιστων.
Η δαπάνη για φάρμακα και παροχές ασθένειας εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το 2016, αλλά εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων που έχουν προσδιοριστεί για την περίοδο 2018 – 2021, δηλαδή στα 2,003 δισ. ευρώ για το φάρμακο και στο 1,525 δισεκατομμύριο για τις λοιπές παροχές ασθένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου