Έναρξη εφαρμογής της οδηγίας προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού

Μαρούσι 27/6/2017
Αρ. Πρωτ. : ΔΒ3Β/926

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ 
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12 151 23 Μαρούσι Πληροφ. : Π. Τζώρτζη                                                             Τηλ.: 210-81.10.849/850 Fax:21081.10.870 
Email:         d8.t2@eopyy.gov.grΠρος:

-Συμβεβλημένους Ιατρούς ΕΟΠΥΥ

-Ασφ/νους ΕΟΠΥY

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής της οδηγίας προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφ/νων του Οργανισμού».


Σε συνέχεια του υπ΄αρ. πρωτ. ΔΒ3Β/899/23.6.2017 εγγράφου μας, σας

ενημερώνουμε ότι η σχετική Οδηγία θα εφαρμοσθεί υποχρεωτικά από όλους τους

συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς από την 1/9/2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου