Τσουχτερά πρόστιμα για τους γιατρούς που δε συνταγογραφούν με τους νέους κανόνες! Τι προβλέπει το μνημόνιοΤσουχτερά πρόστιμα προβλέπει το νέο μνημόνιο για όσους γιατρούς θα παρεκκλίνουν από τους κανόνες της συνταγογράφησης


Με αυστηρά πρωτόκολλα συνταγογράφησης θα πρέπει άμεσα να αρχίσουν να λειτουργούν οι γιατροί, καθώς όποιος παρεκκλίνει θα τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο νέο μνημόνιο, οι νέοι κανόνες συνταγογράφησης που θα ορισθούν με βάση τα πρωτόκολλα, θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι γιατροί ώστε να αποζημιώνονται και τα φάρμακα που θα χορηγούν στους ασθενείς. Άλλωστε με το νέο μνημόνιο αλλάζουν τα πάντα στη συνταγογράφηση.
Καυτά πρόστιμα
Σε περίπτωση που ένας γιατρός υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στη συνταγογράφηση σε ποσοστό πάνω από 10%, θα καλείται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ να δικαιολογήσει τη συνταγογράφηση του, δίνοντας έγγραφες εξηγήσεις σε διάστημα δέκα ημερών.
Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης ο ΕΟΠΥΥ θα επιβάλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:
-Σε ποσοστό απόκλισης από 10,01% έως και 20%, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2000 ευρώ.
Σε περίπτωση επανάληψης της ίδια παράβασης στα ίδια ποσοστά, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.

Σύμφωνα με το νέο συμπληρωματικό μνημόνιο, με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης στα ίδια ποσοστά, επιβάλλεται σωρευτικά με το χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 2 έως 6 μήνες.
-Σε ποσοστό απόκλισης στη συνταγογράφηση από 20.01% έως 30%, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδια παράβασης και με το ίδιο ποσοστό, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.
Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης τότε εκτός από το χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 6 έως 12 μήνες.
– Σε ποσοστό απόκλισης στη συνταγογράφηση πάνω από 30,01% θα επιβάλλεται πρόστιμο 5000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδια παράβασης και με το ίδιο ποσοστό, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 5000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης θα επιβάλλεται το χρηματικό ποσό αλλά οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα υπάρχει οριστική καταγγελία της σύμβασής τους με τον Οργανισμό ενώ θα αποκλείονται οριστικά και από τη συνταγογράφηση των ασφαλισμένων. Οι μη συμβεβλημένοι θα υπάρχει επίσης οριστικός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
Ο έλεγχος της συνταγογράφησης των γιατρών θα γίνεται από τον οργανισμό κάθε μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου