Ελεύθερα τα ΜΗΣΥΦΑ με το τέταρτο Μνημόνιο

Σειρά παρεμβάσεων στην τιμολόγηση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), στη διάθεση των γενοσήμων, τις προμήθειες των νοσοκομείων, την πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στη διαφήμιση και στην τρίτη “εργαλειοθήκη” του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει το τέταρτο Μνημόνιο.
Πιθανή εφαρμογή της “εργαλειοθήκης” στο σύνολό της θα είναι επώδυνη για τους φαρμακοποιούς, καθώς – εκτός των άλλων – προβλέπει πλήρη απελευθέρωση στη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ.
Οι αλλαγές που ζητούνται από την ελληνική πλευρά είναι οι εξής:
Μέτρα, μεταξύ των οποίων και εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε τα γενόσημα φάρμακα να καλύπτουν έως τον Δεκέμβριο το 40% του συνολικού όγκου των χορηγούμενων εκτός νοσοκομείων φαρμάκων. Το ποσοστό πρέπει να ανέλθει στο 60% έως το τέλος του 2018, χωρίς να υπολογίζονται τα εκτός πατέντας σκευάσματα (off patent).
Παρεμβάσεις στο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών, το οποίο εκτιμάται πως προκαλεί στρεβλώσεις, καθώς συνταγές που εκδίδονται από τους γιατρούς με γενόσημα, αλλάζουν στο φαρμακείο με πρωτότυπα φάρμακα. Το υπουργείο Υγείας καλείται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης και εάν δεν επαρκεί να προβεί σε αυτόματο έλεγχο “ύποπτης” συμπεριφοράς από φαρμακοποιούς, όπως αλλαγής της συνταγής και χορήγησης πρωτοτύπου αντί γενοσήμου.

Εργαλειοθήκη

Οι δανειστές πιέζουν για πλήρη εφαρμογή της “Εργαλειοθήκης” ΙΙΙ του ΟΟΣΑ (εκκρεμούν 166 συστάσεις), με το επιχείρημα πως έτσι θα προκύψει αύξηση του ανταγωνισμού και μείωση της μέσης τιμής των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Έως τον Σεπτέμβριο, θα απλοποιηθούν οι κανόνες και θα αρθούν οι περιορισμοί για τις φαρμακαποθήκες και τα ΜΗΣΥΦΑ.
Οι προωθούμενες παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα απελευθερώσουν το καθεστώς τιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ, χωρίς περιορισμούς και ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης, με εξαίρεση τις αγορές από δημόσια νοσοκομεία.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ θα προβεί σε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, ενώ προβλέπεται σύσταση φορέα αξιολόγησης καινοτομίας Υγείας (ΗΤΑ), ο οποίος θα αποφασίσει ποιά καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να αποζημιώνονται.

Clawback

Ο ΕΟΠΥΥ καλείται να αποσυμπιέσει δαπάνες και να συμψηφίσει εκκρεμή ποσά από υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) ιδιωτικών κλινικών της περιόδου 2013 – 2015, κάνοντας χρήση των τελικών αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών των υποβολών του 2013.
Ο Οργανισμός θα πραγματοποιεί μηνιαίο έλεγχο στις ιδιωτικές κλινικές, ενώ θα μειώσει φέτος κατά 125 εκατομμύρια την υπέρβαση στις “λοιπές παροχές ασθένειας” και κατά 125 εκατομμύρια έως το 2019.
Το clawback για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και ιδιωτικές κλινικές για το 2017 θα μειωθεί κατά 30%. Θα ληφθούν μέτρα για πρωτογενή μείωση στη δαπάνη και “κλειστοί προϋπολογισμοί” στην κατηγορία “λοιπές παροχές σε χρήμα και είδος”. Νέα μέτρα θα υπάρξουν έως τον Δεκέμβριο, ώστε το clawback να μειωθεί πλέον κατά 15%.

Προμήθειες

Από τον Δεκέμβριο του 2017 και του 2018, το κεντρικό σύστημα προμηθειών στα νοσοκομεία θα πρέπει να αφορά το 30% και 60% αντίστοιχα του συνολικού όγκου των προμηθειών, ενώ για τα γενόσημα θα πρέπει να είναι της τάξης του 50% και των δύο τρίτων αντίστοιχα.
Έως το τέλος του έτους, θα υιοθετηθούν μέτρα, ώστε να περιοριστούν οι υπερβάσεις δαπανών στα διαγνωστικά κέντρα, τα φάρμακα και τις ιδιωτικές κλινικές που δεν καλύπτονται από το clawback, ώστε να διασφαλιστεί μείωση του clawback κατά 15% το 2018.
Μέσα στον Μάιο και μέχρι τον Ιούνιο, θα πρέπει να λειτουργούν 50 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αριθμός που πρέπει να φτάσει στις 240 έως τον Ιούνιο του 2018, καλύπτοντας το 35% του πληθυσμού.

Παραπομπές

Έως τον Ιούνιο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπών ασθενών στη δευτεροβάθμια φροντίδα, βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και οδηγιών. Θα δοθεί προτεραιότητα σε διαγνωστικές εξετάσεις και σε επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις (Σεπτέμβριος), ενώ μέχρι τον Οκτώβριο θα αφορά παραπομπές σε ιδιώτες παρόχους.
Η ελληνική πλευρά καλείται να τροποποιήσει την έγκριση επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται ή χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές εταιρείες, με έναν μηχανισμό ενημέρωσης εκ των υστέρων.
Έως τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση καλείται να καταργήσει την απαγόρευση διαφήμισης για τους οδοντιάτρους και τους φυσιοθεραπευτές, καθώς και τους περιορισμούς που τούς περιορίζουν να λειτουργούν εκτός της περιφερειακής περιοχής του σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
ΠΗΓΗ: Iatronet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου