Συστηματική η δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιατρούς

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η παροιμιώδης πλέον αργοπορία και η συνεχής κατά σειρά διάψευση των υποσχέσεων πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ οδηγεί τους συμβεβλημένους ιατρούς σε πλήρη αδυναμία εκπληρώσεως τόσο των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, όσο και των οφειλών τους προς τους προμηθευτές, το απασχολούμενο προσωπικό τους, το ΕΦΚΑ, την εφορία και τις τράπεζες.
Κανένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν είναι πλήρες,  ενώ οι κατά καιρούς υποσχέσεις πληρωμών δεν υλοποιούνται εμπρόθεσμα, οδηγώντας σε διαρκή οικονομική ασφυξία τα συνεργαζόμενα ιατρεία.
Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ που είναι σε εκκρεμότητα είναι:
  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Σεπτεμβρίου 2016 ( σε εξέλιξη η πληρωμή ). Χρόνος αποπληρωμής ~ 130 ημέρες !
  • 10% των ληξιπρόθεσμων επισκέψεων των ετών 2012 – 2015 ( σε εξέλιξη η ενταλματοποίηση μόνο !! για το 2012 )
  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Οκτωβρίου 2016 ( καμία ορατή πρόοδος καθώς αναμένεται ακόμη !! διαδικασία ελέγχου )
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ και πρώην ταμείων ( καμία κίνηση !! με εξαίρεση τις πληρωμές από τον Οίκο του Ναύτου ). Εκφράζεται μεγάλη επιφύλαξη για το εάν θα αποδοθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2010-2011, εντός της νόμιμης προθεσμίας ( Ιούνιος 2017) !
Παρόλα αυτά οι συμβεβλημένοι ιατροί υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε μήνα ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους προς τους ασφαλισμένους πολίτες, ενώ αναμένεται εδώ και ένα χρόνο, η ανακοινωθείσα διαπραγμάτευση για τις νέες συμβάσεις.
Με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος, καλούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να τηρήσει πιστά τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και να παύσει να δημιουργεί συστηματικά, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους συμβεβλημένους ιατρούς.
Τέλος, επιδίδεται εξώδικη διαμαρτυρία με ρητή επιφύλαξη εκατοντάδων μελών της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ κατά των σημειωμάτων ΕΦΚΑ, που δημεύουν τις ελάχιστες αποδοχές των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου        Χρήστος Παπασιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου