Ενημερωτικό Δελτίο από ΕΝ.I.- ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή του 10% ετών 2012-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από επικοινωνία με την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, οριοθετήθηκε το τελικό πλαίσιο υποβολής των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση του 10% των επισκέψεων που εκκρεμούν από το 2012-2015, που πρέπει να διευθετηθεί άμεσα.

  1) Σύμφωνα και με τις οδηγίες, θα πρέπει να προσκομιστεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ανα μήνα (εφόσον δεν είχε κοπεί αρχικώς στο 100%). Ως λεκτικό στο τιμολόγιο προτείνεται το κάτωθι: " Eξόφληση εναπομείναντος ποσοστού 10% μηνός δαπάνης  …/..."

2) Τα τιμολόγια να είναι κομμένα ανά υποβολή, προσκομίζοντας και το αποδεικτικό της αντίστοιχης υποβολής

3) Τα τιμολόγια να είναι τακτοποιημένα ανά μήνα και ανά έτος.

4) Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει απαίτηση προσκόμισης άλλων δικαιολογητικών (φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα- Υπ.Δήλωση* ), τα οποία θα ζητηθούν σε δεύτερο χρόνο, από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ. ( * Αναμένεται σύντομα να εμφανιστεί μήνυμα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των συμβεβλημένων ιατρών για την εκτύπωση μίας προκαθορισμένης υπεύθυνης δήλωσης για παραίτηση από κάθε νόμιμη διεκδίκηση, η οποία θα πρέπει να προσκομισθεί στην τοπική Περιφερική Διεύθυνση (Πε.Δι.) του ΕΟΠΥΥ, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ). 

 Τέλος, μετά από τη σχετική παρέμβαση, επιλύθηκε θετικά το θέμα της εκκαθάρισης των ιατρικών πράξεων των κλινικοεργαστηριακών ιατρών του Ιουνίου 2016 λόγω έλλειψης διπλής υπογραφής, από την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, και θα προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης πληρωμής των δαπανών αυτών. Συνιστούμε εφεξής την τήρηση του κανόνα της διπλής υπογραφής στο πεδίο «Υπογραφή ιατρού» και «υπογραφή εκτελούντος ιατρού» για τις αυτοπαραπομπές ιατρικών πράξεων, ώστε να αποφεύγονται οι αφορμές για περικοπές διοικητικής φύσεως.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου