Οδηγίες για την επιτάχυνση συσχέτισης Διάγνωσης με εξετάσεις στα παραπεμπτικά

Οδηγίες για την επιτάχυνση συσχέτισης Διάγνωσης με εξετάσεις στα παραπεμπτικά («αυτόματη συσχέτιση»):

[Α. Παραπεμπτικά με 1 μόνο διάγνωση ICD10]: Για όσα παραπεμπτικά περιλαμβάνουν μόνο μία ICD10 διάγνωση, υπάρχει η δυνατότητα να συσχετιστούν αυτόματα όλες οι εξετάσεις του παραπεμπτικού με αυτή τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται να οριστεί η συσχέτιση για κάθε εξέταση ξεχωριστά. Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί «Αυτόματη συσχέτιση» που υπάρχει επάνω δεξιά στο πλαίσιο με τις εξετάσεις.

[Β. Παραπεμπτικά με περισσότερες από 1 διαγνώσεις ICD10]: Αν θέλετε να συσχετίσετε εξετάσεις συγκεκριμένης κατηγορίας με διαφορετικές ICD10 διαγνώσεις, μια προσωρινή λύση είναι να εκδώσετε ξεχωριστό παραπεμπτικό για κάθε διάγνωση ICD10, που θα περιλαμβάνει μόνο τις εξετάσεις που θα συσχετιστούν με τη συγκεκριμένη ICD10 διάγνωση και χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τρόπο να κάνετε αυτόματη συσχέτιση εξετάσεων με την ICD10 διάγνωση για κάθε ξεχωριστό παραπεμπτικό που εκδίδετε (πατώντας το κουμπί «Αυτόματη συσχέτιση»).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου