Ερώτημα για αμοιβές ιατρών Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ρόδος 15.06.2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 689/2016
 Προς
Υπουργό
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 κ. Χρήστο Σπίρτζη

Θέμα: ‘’ Αμοιβές ιατρών Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου"

Αξιότιμε
κ. Υπουργέ
Με το παρόν έγγραφο μας, θα θέλαμε να σας θέσουμε ορισμένα ζητήματα σχετικά με την λειτουργία και τον τρόπο αμοιβής των ιατρών της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) για τις άδειες οδήγησης.

Ζήτημα 1ο:
Κάθε οδηγός για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης του,  εκδίδει τρία (3) παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 50,00 € + 28,00 €  + 30,00 €  κόστος  98,00 €.
Επίσης ο ίδιος, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει  και παράβολο για την αμοιβή των ιατρών της  Δευτεροβάθμιας Ιατρικής εξέτασης που του κοστίζει επιπλέον 20,00 €.
Συνολικό κόστος 118,00 €.

Το παράδοξο είναι πως η αμοιβή των ιατρών αυτών γίνεται ανά συνεδρίαση κι όχι ανά αριθμό εξεταζομένων και η εξόφληση της γίνεται ετεροχρονισμένα και με σημαντικές μειώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι ο μέσος όρος των εξεταζόμενων ανά συνεδρίαση είναι περίπου 20 άτομα  που ισοδυναμούν με είσπραξη  400,00 €.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η αμοιβή των ιατρών είναι 25,00 € μεικτά έκαστος,  για  μια  5μελή Ιατρική Επιτροπή  της οποίας το συνολικό κόστος αμοιβής  ανά συνεδρία φτάνει τα 
125,00 €.

Ζήτημα 2ο:

Υπάρχει έντονη φημολογία από άτομα που εργάζονται στο Υπουργείο σας και διαδίδουν στις κατά τόπους υπηρεσίες πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από το Υπουργείο Οικονομικών για την αποπληρωμή των επιτροπών αυτών.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σας ερωτάμε:
§  1ο  Εάν είστε διατεθειμένοι να τροποποιήσετε την διαδικασία αμοιβής κατά τα πρότυπα της πρωτοβάθμιας εξέτασης (χωρίς παράβολο και πληρωμή απευθείας στους ιατρούς) 
ή, η συνολική αμοιβή των ιατρών να διανέμεται αναλογικά προς τα μέλη της επιτροπής.
§  2ο Εάν  ισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις για την αποπληρωμή των ιατρών που συμμετέχουν στην Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.


 Για τον Ι.Σ.Ρ
      Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν Γραμματέας
  
 Χρήστος Απ. Μαντάς                                     Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης

Σχόλια