ΕΟΠΥΥ: Νέα διαδικασία πληρωμής και εκκαθάρισης για τους συμβεβλημένους ιατρούς (27/07/2016)


Για τον λόγο ότι αναφέρει και άλλο νομοθέτημα σας το παραθέτω παρακάτω:
ΥΑ Β2β/οικ.38642 ΦΕΚ Β 1536 2016 

Σχόλια