Μνημόνιο: Να ανοίξει η αγορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό μνημόνιο.
Στο κείμενο γίνεται λόγος για το άνοιγμα των αγορών και τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, προκειμένου να ωφεληθεί ο καταναλωτής και να αντιμετωπιστούν μονοπωλιακές πρακτικές που οδηγούν σε αύξηση των τιμών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο, οι αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να φέρουν επιπλέον μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στο να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη και να προσελκύσει επενδύσεις.
Ως προαπαιτούμενο, έως τον Ιούνιο η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει τη νομοθεσία, η οποία θα διαμορφώσει μία λίστα μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (έχει ήδη θεσμοθετηθεί με τα “Γενικής Διάθεσης Φάρμακα” - ΓΕΔΙΦΑ).

Εργαλειοθήκη

Θα πρέπει, παράλληλα, να υιοθετήσει τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες περιλαμβάνονται στην “εργαλειοθήκη ΙΙ”, με εξαίρεση των πέντε προτάσεων για τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου.
Προβάλλεται ως προαπαιτούμενο η πλήρης θεσμοθέτηση – εντός του τρέχοντος μήνα – των προτάσεων ΟΟΣΑ, οι οποίες περιλαμβάνονται στην “εργαλειοθήκη Ι” σχετικά με τα ΜΗΣΥΦΑ.
ΔΗΜ.Κ.

Σχόλια