Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος σε σύσκεψη στο ΚΕΣΥ


Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 κατόπιν προσκλήσεως του ΚΕΣΥ, έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας παρουσία του Υπουργού και Υπηρεσιακών παραγόντων, ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων (Επιστημονικών Εταιρειών και Επαγγελματικών Ενώσεων), στη οποία συμμετείχε εκ μέρους της Ε.Ε.Π.Ε ο πρόεδρος αυτής κος Ε.Τούλης.

Θέμα της συναντήσεως ήταν η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών και ο τρόπος άσκησης και λήψεως της ειδικότητος. Έγινε σύντομη παρουσίαση των εκπροσώπων και εκφράστηκαν επί της αρχής οι απόψεις των. Αποφασίστηκε δε,
η υποβολή οριστικών προτάσεων από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, έως την 15η Ιουνίου του 2016. Προσεχώς θα οριστεί και νέα συνάντηση.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε.Ε.Π.Ε        Ο πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματεύς

Ευάγγελος Τούλης                                           Σόλων Κωτούλας

Σχόλια