ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Στις 9/5/16 και ώρα 4μ.μ. στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ, Θεμιστοκλέους 34 και Ακαδημίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της παραπάνω Ένωσης με θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Συγκρότηση σε σώμα.

Παρευρέθηκαν 14 μέλη από τα 15.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και εκλέχτηκαν οι:

Πρόεδρος:                 Ματίνα Παγώνη

Αντιπρόεδρος:           Ηλίας Σιώρας

Γεν. Γραμματέας:  

Ταμίας:                       Κώστας Λιβαδάς

Ειδικός Γραμματέας:   Δημήτρης Βραχάτης

 Μέλη:

Αγρογιάννη Μαίρη

Αντύπας Γιώργος

Γέρου Ηλέκτρα

Δρίτσας Σπύρος

Ζάκκα Μαρία

Κολοκάθης Φώτης

Κοσμοπούλου Όλγα

Παπανικολάου Πάνος

Σιδέρης Γιώργος

Σωκιανός Μάνος

Τσιλίκας Κων/νος

Για το αξίωμα του Προέδρου υπήρξαν 3 υποψηφιότητες: 
1) Κολοκάθης Φώτης, (ψήφος 1), 
2) Παγώνη Ματίνα, (ψήφοι 11), 
3) Παπανικολάου Πάνος (ψήφοι 2). 
Εκλέχτηκε η Ματίνα Παγώνη.

Για τη θέση του Γεν. Γραμματέα δεν υπήρξε υποψηφιότητα και η θέση προς το παρόν παρέμεινε κενή.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου υποψήφιος ήταν ο κ. Σιώρας (ψήφοι 11 και 3 λευκά) ο οποίος και εκλέχτηκε.

Για τη θέση του Ταμία υποψήφιος ήταν ο κ. Λιβαδάς (ψήφοι 11 και 3 λευκά) ο οποίος και εκλέχτηκε.

Για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα υποψήφιος ήταν ο κ. Βραχάτης (ψήφοι 11 και 3 λευκά) ο οποίος και εκλέχτηκε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                             ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ

Σχόλια