Μόλις το 19% του συνολικού τζίρου φαρμάκων κατευθύνεται στα γενόσημα


Γιώργος Σακκάς - Healthmag.gr

Η τελευταία μελέτη της ICAP επιβεβαιώνει και πάλι ότι παρά την ενίσχυση των μεριδίων των γενοσήμων στην αγορά φαρμακείων και νοσοκομείων στο 30% το 2015, η αξία των πωλήσεων τους δεν καταφέρνει να φτάσει καν το 20% λόγω των πολιτικών τιμολόγησης. 

Διαχρονική αύξηση παρουσιάζει από πλευράς όγκου το μέγεθος της εγχώριας αγοράς γενοσήμων το διάστημα 2011-2015, ωστόσο σε αξία η εν λόγω αγορά παρουσιάζει φθίνουσα εξέλιξη, ως αποτέλεσμα των αλεπάλληλων μειώσεων των τιμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη την οποία εξασφάλισε το Healthmag και εκπονήθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η διείσδυση της κατηγορίας των γενοσήμων φαρμάκων επί της συνολικής εγχώριας αγοράς φαρμάκου (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) διαμορφώθηκε πέρυσι σε περίπου 19% σε αξία, αν και σε όγκο έχει καταφέρει να αυξήσει το μερίδιό της στο 30%. 

Όπως επισημαίνει η κα Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών, «το μέγεθος της εγχώριας αγοράς γενοσήμων φαρμάκων σε όγκο σημείωσε διαχρονική αύξηση τα τελευταία χρόνια (2011-2015), ως αποτέλεσμα της εφαρμογής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και το 2015 εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 5,6%. Αντίθετα, η εν λόγω αγορά σε όρους αξίας ακολουθεί φθίνουσα τάση την ίδια περίοδο (παρά την αυξανόμενη χρήση σε όγκο), ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μειώσεων των τιμών τους. Πηγές της αγοράς εκτιμούν, πως το μέγεθος αγοράς των γενοσήμων φαρμάκων (ως ποσοστό επί της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης φαρμάκων) θα ενισχυθεί τα προσεχή έτη, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου θα συνεχίσουν να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους με γενόσημα σκευάσματα».

Από την πλευρά του ο κ. Μάρκος Κοντοές, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, αναφέρει ότι «τα γενόσημα φάρμακα προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον στους “κόλπους” του φαρμακευτικού κλάδου (ποιότητα, θεραπευτική ικανότητα, κτλ), ιδιαίτερα μετά την απόφαση της πολιτείας να επιβάλλει πολιτικές ενίσχυσης της χρήσης τους, με στόχο την περαιτέρω συγκράτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης). Οι τιμές των εν λόγω φαρμάκων έχουν ήδη υποστεί σημαντικές μεσοσταθμικές μειώσεις μέσω ανατιμολογήσεων τα τελευταία χρόνια, ενώ η περίπτωση νέων μειώσεων στο εξής εξαρτάται από τον όγκο κατανάλωσης».

Η αγορά

Όπως περιγράφει η μελέτη της ICAP, τα φαρμακευτικά προϊόντα που προωθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζονται τόσο από δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (προφίλ υγείας, τάση γήρανσης του πληθυσμού, κ.ά.), όσο και από οικονομικούς παράγοντες (δημόσια δαπάνη υγείας, τιμές, κλπ). Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη την πενταετία 2009-2014 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 9%. Ανάλογη εικόνα και πορεία εμφανίζει και η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία στα πλαίσια της πολιτικής εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών (αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, κτλ), διαμορφώθηκε σε 2.000 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την τριετία 2016-2018 η εν λόγω δαπάνη δεν θα υπερβεί τα 1.945 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε (το 2014) σε 37,9%, δραστικά μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό (62,4%) του 2009. 

Εταιρείες

Στην ελληνική αγορά φαρμάκου δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία και δυναμική. Η πλειοψηφία αυτών, ασχολούνται είτε με την παρασκευή είτε με την εισαγωγή γενοσήμων φαρμάκων. Οι εισαγωγικές φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν θυγατρικές επιχειρήσεις ισχυρών πολυεθνικών ομίλων, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία εν μέσω γενικής πτώσης της παραγωγής στη μεταποίηση, παρουσιάζει αισθητή βελτίωση στην οικονομική της αποδοτικότητα, ως αποτέλεσμα και της αυξανόμενης χρήσης εγχωρίως παραγόμενων γενοσήμων φαρμάκων και της διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω επιχειρήσεων, οι εισαγωγικές επιχειρήσεις παρουσίασαν υψηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους την περίοδο 2010-2011, ενώτο χρονικό διάστημα 2013-2014 οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τις παραγωγικές να εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες, ως αποτέλεσμα και της διευρυμένης παραγωγής/εμπορίας γενοσήμων φαρμάκων.

Από τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού 24 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων προκύπτει ότι το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 2,4% το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν μείωση 5,3% το 2014 σε σχέση με το 2013, ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν δραστική αύξηση (46,4%). Οι συνολικές πωλήσεις των 24 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 5,9% το 2014/13, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν οριακά (1,1%). Μικρή αύξηση (κατά 3,3%) εμφάνισε το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, ωστόσο τα κέρδη (προ φόρων) μειώθηκαν κατά 4,6% το 2014/2013 λόγω της μείωσης των μη λειτουργικών εσόδων την ίδια περίοδο.

Παγκόσμια Αγορά

Η παγκόσμια αγορά των γενόσημων φαρμάκων παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο οφείλεται στη λήξη της πατέντας για πολλά από τα διαθέσιμα πρωτότυπα φάρμακα. Η εν λόγω αγορά εκτιμάται ότι ανήλθε σε 385 δισ. δολάρια περίπου το 2014 (συμμετοχή 35% επί της συνολικής φαρμακευτικής αγοράς), ενώ το 2016 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 430 δισ. δολάρια (αύξηση 11,7%). Την υψηλότερη διείσδυση γενοσήμων φαρμάκων παρουσιάζουν οι Πολωνία (54,8%), Λετονία (45,9%), Κροατία (45%) και Ιταλία (41,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι αγορές της Ελβετίας (11,5%) της Ολλανδίας (12,7%), του Βελγίου (14,6%) και της Ελλάδας (15,1%).

Σχόλια