ΤΣΑΥ: Κατεβάστε τις βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2015 από την ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ


Σας ενηµερώνουµε ότι οι βεβαιώσεις για την εφορία των ελευθέρως ασκούντως το επάγγελµα υγειονοµικών είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tsay.gr και µπορείτε να τις εκδώσετε.

Παρακάτω εμφανίζεται η φόρμα του ασφαλιστικού ταμείου Τ.Σ.Α.Υ στην οποία μπορούν να συνδεθούν οι ασφαλισμένοι και να λάβουν τη βεβαίωση για την εφορία.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΑΑ - ΤΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου