ΕΟΠΥΥ: Νέα μητρώα ασθενών για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

Μητρώα ασθενών για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, της συνταγογράφησης αλλά και της διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές-ασφαλείς θεραπείες, δημιουργούνται στον ΕΟΠΥΥ. Ήδη η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε στην συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον καθορισμό πλαισίου και διαμόρφωση μηχανισμού ανάπτυξης Μητρώων Ασθενών-Φαρμάκων. 

Συγκεκριμένα, η Ομάδα θα προχωρήσει στον καθορισμό ενός πλαισίου και μηχανισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων, αλλά και την δημιουργία νέων Μητρώων Ασθενών στον ΕΟΠΥΥ, με στόχο να παράσχουν την απαραίτητη κλινική τεκμηρίωση βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα για την υποστήριξη της ορθολογικής χρήσης των πόρων, αλλά και της διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματικές-ασφαλείς θεραπείες. 

Τα Μητρώα Ασθενών θα διασυνδεθούν με τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα ενώ θα εφαρμοστούν και δείκτες ιατρικού ελέγχου (audit), στο πλαίσιο ενός μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής των πρωτοκόλλων. 

Η Ομάδα μεταξύ άλλων θα προχωρήσει σε συλλογή και ανάλυση των στοιχείων της φαρμακευτικής και μη δαπάνης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαγνωστικών οδηγιών και των οδηγιών συνταγογράφησης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τεχνογνωσίας σχετικά με την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας για να τεκμηριώσει τις αποφάσεις σχετικά με την αποζημίωση και την ανάπτυξη των οδηγιών/πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου