Τροπολογία: Ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο υπηρεσιών Υγείας στη θέση του υπάρχοντος “ESYnet”

Στη δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου υπηρεσιών Υγείας, προχωρεί το αρμόδιο υπουργείο.
Πρόκειται στην ουσία για μετεξέλιξη του ήδη λειτουργούντος “ESYnet”, στο οποίο θα προστεθούν μία σειρά από δεδομένα που θα προκύπτουν από νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες.
Το “ESYnet” είναι μία εφαρμογή στην οποία καταχωρούνται λειτουργικά στοιχεία των νοσοκομείων, όπως δαπάνες και νοσηλευτική κίνηση.
Όπως προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο “παράλληλο πρόγραμμα” και επισυνάπτεται ολόκληρη πιο κάτω, με τη νέα πλατφόρμα θα συλλέγονται δεδομένα από τα νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν στοιχεία λειτουργίας των νοσοκομείων (νοσηλευτική κίνηση, κίνηση εξωτερικών ιατρείων, στελέχωση), οικονομικά δεδομένα (κίνηση λογιστηρίου, αποθήκης, φαρμακείου), προσωπικά δεδομένα, καθώς και αρκετά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως διάγνωση, στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης, ιατρικές πράξεις, συνταγογράφηση και έκβαση θεραπείας.

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες βρίσκονται σήμερα κατακερματισμένες σε διάφορους εποπτευόμενους φορείς.

Ενιαία

Δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, παρά μόνο με την συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων σε μία ενιαία κωδικοποιημένη βάση δεδομένων, τηρώντας πάντα τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία περί προστασίας τους.
Η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας τους, εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά στον έλεγχο της λειτουργίας των μονάδων Υγείας, στην ορθολογική κατανομή των πόρων και στη σωστή κατανομή του προσωπικού.
Θα συμβάλει, δε, στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών και στοχευμένων σχεδίων δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, καθώς και στην πιο αποτελεσματική περίθαλψη των πολιτών.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα δεδομένα θα περιορίζεται και θα οριοθετείται από τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, όπως αυτές ορίζονται στο νομοθετικό του πλαίσιο.
Θα έχει πυραμιδική μορφή, δηλαδή το υπουργείο Υγείας θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), μονάδες Υγείας και εποπτευόμενους φορείς.
Η εκάστοτε ΥΠΕ θα έχει πρόσβαση μόνο στα συγκεντρωτικά στοιχεία που συλλέγει η ίδια και οι εποπτευόμενες μονάδες της, ενώ οι μονάδες θα έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που συλλέγονται από εκείνες.
Δ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου