Το εξώδικο της ΠΕΕΒΙ προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου ή Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ» (ΠΕΕΒΙ) που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφόρος Πανεπιστημίου, αριθμός 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΟΠΥΥ) που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Απ. Παύλου, αριθμός 12, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 17.-
*****

Όπως άριστα γνωρίζετε, τα μέλη μας, εργαστηριακοί γιατροί (βιοπαθολόγοι, κυτταρολόγοι, παθολογοανατόμοι) εξακολουθούν, για άλλη μια φορά, να παραμένουν απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ για οφειλόμενες αμοιβές τους από την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών τους σε ασφαλισμένους σας και, συγκεκριμένα, για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2015.
Γνωρίζετε επίσης άριστα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών μελών μας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια οξύτατο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα διατήρησης των εργαστηρίων τους, ενώ πολλά εργαστήρια έχουν ήδη κλείσει και μεγάλη μερίδα συναδέλφων είναι σήμερα εκτεθειμένοι στον τραπεζικό δανεισμό, όπου αναγκάστηκαν να καταφύγουν για να χρηματοδοτήσουν στοιχειωδώς τις εντωμεταξύ εργασίες τους και τα έξοδα λειτουργίας των ιατρείων τους, υποχρεούμενοι συνεχώς σε καταβολές τόκων, και τόκων επί των τόκων, συχνότατα με απειλές κατασχέσεων ή και με τη διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος της ατομικής τους περιουσίας.

Επειδή ανέκαθεν οι εργαστηριακοί γιατροί, ασκώντας με ήθος και αυταπάρνηση το υψηλό κοινωνικό τους λειτούργημα, εκπλήρωναν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων σας και του ΕΟΠΥΥ, πλην όμως ο Οργανισμός, δυστυχώς όχι για πρώτη φορά, εξακολουθεί, όπως και κατά το παρελθόν, να τους οφείλει, πέραν εκείνων των παρελθόντων ετών, και τα προαναφερθέντα σημαντικότατα γι’ αυτούς ποσά.
Διαμαρτυρόμενοι, για μία ακόμη φορά, έντονα για την όλως αδικαιολόγητη και αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά σας, ενεργούντες κατ’ εξουσιοδότηση των μελών μας και δη του συνόλου και καθενός εκ των εργαστηριακών γιατρών, σας γνωρίζουμε ότι, από σήμερα, τα μέλη μας θα προβούν σε επίσχεση των συμβατικών υπηρεσιών που έχουν αναλάβει έναντι του Οργανισμού, μη αποδεχόμενοι παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου) δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται και σε εκείνον προς τον οποίο κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Α θ ή ν α  19 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας


Κώστας Μπεντεβής           Μαρία Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου