Αποκλεισμός Παθολόγων & Γεν. Ιατρών από διαχείριση των ασθενών με ΧΑΠ

ΠΡΟΣ: 
-Υπουργό Υγείας
-ΕΟΦ
-ΠΙΣ

Με εύλογη αγανάκτηση και συνάμα απογοήτευση, πληροφορηθήκαμε τον αποκλεισμό των Γενικών Γιατρών (αλλά και των Παθολόγων), μέσω περιορισμού που περιλαμβάνει η νέα θετική λίστα που εκδόθηκε από τον ΕΟΦ, από τη συνταγογράφηση έτοιμων συνδυασμών βρογχοδιασταλτικών LAMA, LABA ή/ και κορτικοστεροειδών.

Πιο συγκεκριμένα η νέα θετική λίστα δεν επιτρέπει στο Γενικό Γιατρό (αλλά και στον Παθολόγο) να συνταγογραφεί πρωτογενώς έτοιμους συνδυασμούς. Τον αφήνει να αντιγράψει μόνο αγωγή που έχει αρχικά συστήσει πνευμονολόγος. Ο περιορισμός αυτός αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς δεν συναντάται σε καμία άλλη χώρα…

Οι Έλληνες Γενικοί Γιατροί βρίσκονται κυριολεκτικά σε σύγχυση για το ρόλο που καλούνται να παίξουν στο σύστημα υγείας της χώρας. Ο περιορισμός στη συνταγογράφηση συνιστά ένα εμπόδιο στη διαχείριση ασθενών με ΧΑΠ και άσθμα. Όταν αυτά αποτελούν κάποια από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και επακόλουθα κάποια από τα κυριότερα αντικείμενα της Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής παγκοσμίως. Κι ενώ ο ιδρυτικός νόμος του ΠΕΔΥ αναθέτει στον Οικογενειακό Γιατρό τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στον πρώτο βαθμό και μέχρι της ενδείξεως παραπομπής. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της GOLD (αναθεώρηση 2016) για τη διαχείριση της ΧΑΠ συστήνουν τους συνδυασμούς βρογχοδιασταλτικών με διαφορετικούς μηχανισμούς και διάρκειες δράσης, καθώς επιτυγχάνουν μεγαλύτερη βρογχοδιαστολή με λιγότερες παρενέργειες. Επίσης συστήνουν τους συνδυασμούς LΑΒΑ με κορτικοστεροειδή, καθώς επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα από τα επιμέρους συστατικά τους στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και στην κατάσταση υγείας και στην ελάττωση των παροξύνσεων σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ΧΑΠ. 

Είναι απορίας άξιο γιατί επιτρέπεται στους Γενικούς Γιατρούς η συνταγογράφηση μεμονωμένα όλων των επιμέρους δραστικών ουσιών, ενώ τους απαγορεύεται η συνταγογράφηση των έτοιμων συνδυασμών, που επιπλέον αυξάνουν την συμμόρφωση μέσω της απλοποίησης του σχήματος.

Στην επαρχία που οι πνευμονολόγοι σπανίζουν, παρότι στα αστικά κέντρα έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στον πληθυσμό παγκοσμίως, πως θα μπορέσει ο ηλικιωμένος κάτοικος να πάρει την αγωγή του; Η υγεία ασθενών τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο και οι κύριοι του ΕΟΦ θα είναι υπόλογοι επί ανεπιθύμητων συμβάντων. Παράλληλα όλοι οι ασθενείς θα επιβαρυνθούν, τόσο σε χρόνο, όσο και σε χρήμα, αφού θα είναι υποχρεωτική η επίσκεψη σε πνευμονολόγο, ανεξάρτητα, από το ποιας ειδικότητας γιατρός τους παρακολουθεί για το αναπνευστικό τους νόσημα.

Τέλος, ακόμα και η εποχή που επιλέχτηκε για την εισαγωγή αυτού του μέτρου, προκαλεί ερωτηματικά. Είμαστε στην κορύφωση του επιδημικού κύματος γρίπης, αλλά και των ιώσεων του αναπνευστικού, που προκαλούν παροξύνσεις στους ασθενείς με ΧΑΠ και σοβαρές επιπλοκές. Οι κίνδυνοι για την υγείας τους, που ελλοχεύουν επί άστοχης αγωγής, είναι πραγματικά μεγάλοι… 

Ζητάμε την άμεση άρση του περιορισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναλάβουμε σειρά μέτρων για την προάσπιση της υγείας των ασθενών μας, καθώς και του κύρους και της υπόστασης της ειδικότητας μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανάργυρος Μαριόλης     Ευάγγελος Φραγκούλης

1 σχόλιο: