Νέο πλαίσιο για τη διοργάνωση των ιατρικών συνεδρίων

Στην έκδοση νέας εγκύκλιου αναφορικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις που χορηγούν οι φαρμακευτικές εταιρίες προχώρησε πρόσφατα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ορίζοντας ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ισχύει από την 1η Μαρτίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η σχετική εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας του οργανισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τις εταιρίες, στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, στη διαπίστωση του επιστημονικού χαρακτήρα των εγκρινόμενων εκδηλώσεων, καθώς και στον έλεγχο της χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Ειδική αναφορά γίνεται σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρίες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ των εξόδων συμμετοχής του επαγγελματία υγείας για μετακίνηση, εγγραφή, διαμονή και διατροφή, με την προϋπόθεση έγκρισης του ΕΟΦ και έγκρισης του φορέα εργασίας (πανεπιστήμιο – νοσοκομείο – ΕΟΠΠΥ – ασφαλιστικός φορέας).
Ορίζεται επιπλέον μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρία στις εκδηλώσεις και συγκεκριμένα έως 10 επαγγελματίες υγείας ανά συνέδριο για την Ευρώπη και μέχρι 5 για την Βόρεια Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.
Εκ των συμμετεχόντων ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι το 10% θα είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας, καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία. Στις περιπτώσεις που ο συνολικός αριθμός των επαγγελματιών υγείας είναι από 5 έως και 10, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και ένας ειδικευόμενος.
Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης ότι οι εταιρίες δεν δύνανται να επιχορηγούν τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας στο εξωτερικό περισσότερο από 2 φορές ετησίως, ενώ και οι συνταξιούχοι γιατροί δεν δύνανται να επιχορηγούνται από τις εταιρίες για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις του εξωτερικού, εκτός εάν έχουν αποδεδειγμένα ενεργό συμμετοχή.
Ο ετήσιος αριθμός συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 φορές ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 στην Ευρώπη (π.χ. εάν η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 3/6/2015, οι τρεις συμμετοχές προσμετρούνται έως 3/6/2016).
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στα συνέδρια, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να είναι της ειδικότητας του γιατρού ή συναφών ειδικοτήτων, καθώς και ότι η συμμετοχή σε συνέδρια άλλων ειδικοτήτων λόγω παρακολούθησης θεμάτων σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα χρειάζεται αιτιολόγηση.
Ο ΕΟΦ κάνει επίσης λόγο για σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε αυτές (πχ. εκδρομές), ενώ επισημαίνει ακόμη ότι απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρίες προϊόντων αρμοδιότητάς του οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών.

Online πρόσβαση

Οι εταιρίες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ μπορούν να υποστηρίζουν οικονομικά τους επαγγελματίες υγείας (ατομικά ή ομαδικά), με την παροχή κωδικών πρόσβασης για τη συνέχιση της εκπαίδευσης μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.
Για την επιχορήγηση (ομαδικής/ατομικής) παρακολούθησης μέσω διαδικτύου επιστημονικών εκδηλώσεων εσωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διοργανωτής επιστημονικός φορέας να έχει λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση συμπεριλαμβανομένης της αναμετάδοσης.
Για τις ομαδικές παρακολουθήσεις μέσω διαδικτύου, τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις δύνανται να καλύπτονται από την εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
Επιτρέπεται μόνο η προσφορά καφέ/ αναψυκτικού στις ομαδικές παρακολουθήσεις. Για την παρακολούθηση διαδικτυακά επιστημονικών εκδηλώσεων του εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα μέσω της βάσης δεδομένων, με την ένδειξη Web (αναφορά κόστος εγγραφής).

1 σχόλιο:

  1. Oι συνταξιούχοι γιατροί και οι αποθανοντες αν αποδειξουν οτι εχουν ενεργο συμμετοχη μπορουν να εμφανιζονται ως guest star για να αποκτησουν γνωσεις για το μελλον....Δεν προκειται ποτε να κανουμε κρατος...

    ΑπάντησηΔιαγραφή