ΕΟΦ: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Εγκρίσεων Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Χολαργός, 7 Ιανουαρίου 2016 
Αριθ. πρωτ.: 589/δις

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Εγκρίσεων Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 1316/1983,άρθρο 8 παρ. 1,2,3, (ΦΕΚ Α'3/38) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ κ.λ.π.»

β. του Ν. 3730/2008, άρθρο 25 (ΦΕΚ Α'262/08) «Προστασία από καπνό ...και άλλες διατάξεις» γ. του Π.Δ. 142/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» ( ΦΕΚ Α'68/89)

2. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ

Συγκροτούμε Επιστημονικής Επιτροπής Εγκρίσεων Επιστημονικών Εκδηλώσεων


Μέλη :

1. Γ. Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Δ/ντής Α' παν. Κλινικής Νοσ.''Αγία Σοφία"

2. X. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ , Νοσ. Αιγινήτειο

3. Ευτ. Κούκου, Ενδοκρινολόγος, Συν. Δ/ντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής Νοσ. '' Έλενα Βενιζέλου"

4. N. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Δ/ντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Νος. Πατρών

5. Π. Βλαχογιαννόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας Ανοσολογίας ΕΚΠΑ - N. "Λαϊκό"

6. Χ. Ντέλος, Καρδιολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, Νοσ. ''Τζάνειο''

7. E. Θηραίος, Γενικός Ιατρός- Δ/ντής Κέντρου Υγείας Βάρης

8. K. Κατσένης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

9. I. Βαρθαλίτης, Παθολόγος - Ογκολόγος, Δ/ντής Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων

10. Σ. Παπαστεφάνου, Ορθοπεδικός, Θεραπευτήριο ''Ιατρικό Αθηνών''

11. Ε. Σωτηροπούλου, π. Υπάλληλος ΕΟΦ - Οικονομικά

Γ. Πυριοβολή, Υπάλληλος ΕΟΦ, Γραμματέας της Επιτροπής 
Πρόεδρος ορίζεται ο κ. X. Παπαγεωργίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο Προέδρου

Γραφείο Αντιπροέδρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου