ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Α Οικονομικών, Λογιστικών,Νομικών και Διοικητικών θεμάτων ΕΟΠΥΥ:
Χατζούδης Σταύρος (πρόεδρος), 
Αργυρίου Αργύριος, 
Τσαμαδός Νικόλαος, 
Δάβος Κωνσταντίνος,
Παπασιδέρης Χρήστος

Β Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) :
Κωνσταντινίδης Ιωάννης (πρόεδρος), 
Γαλάνης Σπυρίδων, 
Αργυράκης Κωνσταντίνος,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, 
Κοσκοσάς Αρχιμήδης,
Κολλάρος Θεόδωρος

Γ Επικοινωνίας:
Συντονιστής Ομάδων Τσαμαδός Νικόλαος
Ι) Μακεδονία
Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 
Κοσκοσάς Αρχιμήδης,
Γκανάς Ευάγγελος, 
Βασιλακάκης Ιωάννης

ΙΙ) Ήπειρος 
Καψάλας Βασίλειος
ΙΙΙ) Πελοπόννησος 
Κολλάρος Θεόδωρος
ΙV) Κεντρική Ελλάδα
Κακαράντζα Γεωργία

V) Κρήτη – Νησιά Αιγαίου
Τσέρκης Ηλίας

VΙ) Αττική
Χατζούδης Σταύρος, 
Τράκα Ανδρομάχη,
Χατζής Δημήτριος

Δ Κανονισμού Παροχών Υγείας:

Γκανάς Ευάγγελος (πρόεδρος)
Μανάκου Άννα, 
Πολίτης Σπυρίδων, 
Κακαράντζα Γεωργία
Κουλούρης Σπυρίδων, 
Βασιλακάκης Ιωάννης,
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Ε Συνταγογράφησης:
Γαλάνης Σπυρίδων 
(πρόεδρος)
Χατζής Δημήτριος, 
Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, 
Κούτρας Μιχαήλ

ΣΤ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης:
Κοσκοσάς Αρχιμήδης (πρόεδρος)
Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, 
Γκανάς Ευάγγελος, 
Μαστοράκου Άννα

Ζ Διαχείρισης Facebook ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ:
Αργυράκης Κωνσταντίνος, 
Πολυζόπουλος Εμμανουήλ, 
Γκανάς Ευάγγελος, Τσαμαδός Νικόλαος
YouΤube Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Η Ασφαλιστικών Θεμάτων και Τ.Σ.Α.Υ.:
Αργυράκης Κωνσταντίνος (πρόεδρος), 
Τσαμαδός Νικόλαος, 
Χατζούδης Σταύρος

Σχόλια