Συνεχίζονται οι τρίμηνες παρατάσεις των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και το 2016

Στο  σχέδιο νόμου που επεξεργάζονται στο υπουργείο Υγείας  και θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στην βουλή αναφέρεται το εξής:

Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Παράταση συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ).

Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων και κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 31-03-2016.

Σχόλια