Τρεις κατηγορίες γιατρών οι πρωταθλητές των υπερβάσεων


Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί και Καρδιολόγοι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά επί της συνολικής συνταγογράφησης που πραγματοποιείται, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Iatronet.


Στο μικροσκόπιό του έχει βάλει ο ΕΟΠΥΥ τρεις κατηγορίες γιατρών, που σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά επί της συνολικής συνταγογράφησης που πραγματοποιείται, θεωρώντας ότι αυτές οι κατηγορίες κάνουν τις περισσότερες αλλά και τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ορίων.

Πρόκειται για τους Παθολόγους, τους Γενικούς Ιατρούς και τους Καρδιολόγους. Σύμφωνα με στοιχεία που το iatronet έχει στη διάθεσή του, οι Παθολόγοι το 2014 αντιπροσώπευσαν το 27,2% των συνολικών συνταγών που εκδόθηκαν –ίδιο ποσοστό είχαν και το 2013- και σε αξία το 25,6% (παρόμοιο μέγεθος και το 2013).

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες είχαν οι συνταγές που εκδόθηκαν από τους Γενικούς Γιατρούς την περυσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι, ενώ το 2013 συνταγογράφησαν το 26,5% των συνταγών που εκδόθηκαν τη σχετική χρονιά, το 2014 έφθασαν στο 28,9%. Άνοδος που αύξησε πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες και την αξία των συνταγών, από 24,9% το 2013 στο 27,0% το 2014.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία, εξετάζονται και οι συνταγές που έχουν εκδοθεί από τους καρδιολόγους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,2% (από 12,4% το 2013) και σε αξία 9,6% (από 10,4% το 2014).

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι ουσιαστικά αυτές που αντικαθιστούν τα Κέντρα Υγείας σήμερα, τα οποία είτε υπολειτουργούν, είτε είναι ανενεργά. Πρόκειται όπως λένε για γιατρούς που δέχονται την πρώτη κρούση από κάποιον που έχει θέμα υγείας.

Με βάση τη λίστα που έχουμε στη διάθεσή μας η υπόλοιπη κατανομή της συνταγογράφησης κατά ειδικότητα είναι:
  • Νευρολόγοι 2,8%
  • Παιδίατροι 2,4%
  • Ψυχίατροι 2,5%
  • Πνευμονολόγοι 2,2%
  • Ορθοπεδικοί 2,2%
  • Λοιπές Ειδικότητες 10,9%
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Σχόλια