ΣτΕ: Απορρίφθηκε η προσφυγή του ΣΦΕΕ για ακύρωση της υπουργικής απόφασης του “rebate”

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή του οργάνου των φαρμακοβιομηχανιών κατά της υποχρεωτικής έκπτωσης (rebate) στον ΕΟΠΥΥ.
Κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης είχε προσφύγει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).
Ζητούσε την ακύρωση του μέτρου, επικαλούμενος το δημόσιο συμφέρον και την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.
Εξετάζοντας την υπόθεση το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε – κατά πλειοψηφία – ότι το μέτρο είναι συνταγματικό.
Με το “rebate”, οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 9% επί της τιμής κάθε συνταγογραφούμενου φαρμάκου.
Η επιβάρυνση προκύπτει ανάλογα και με το συνολικό όγκο πωλήσεων φαρμάκων σε τριμηνιαία βάση.
Η διοίκηση του ΣΦΕΕ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και ο τρόπος απόδοσης του ποσού “επιστροφής” και “πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής” (rebate) σε εκτέλεση του Ν. 4052/2012.

Συνταγματικές

Το ΣτΕ δεν συμμερίστηκε τις αιτιάσεις του Συνδέσμου, κρίνοντας ότι από το μέτρο δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την αναλογικότητα και την μέριμνα του κράτους για την φαρμακευτική περίθαλψη και την Υγεία.
Δύο από τους δικαστές που μειοψήφησαν, έκριναν ότι το μέτρο είναι αντίθετο με τις εν λόγω συνταγματικές αρχές, καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση μεγάλου ποσοστού φαρμάκων σε τιμές κάτω του κόστους.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Σχόλια