Καθυστερεί η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην Καρδιολογία

«Η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην Καρδιολογία και η εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω εφαρμογών που εκπονούνται από την ΗΔΙΚΑ, είναι μια πρόταση που έχει γίνει από μακρού από τους Ιατρικούς συλλόγους και επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις των Ιατρών ως μέσο περιορισμού της όποιας πιθανής υπερσυνταγογράφησηs και προκλητήs ζήτησης υπηρεσιών και φαρμάκων. 

Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται από έτη σε αρκετές χώρες με ικανοποιητικά αποτελέσματα και το μόνο σωστό επιστημονικό μέτρο ελέγχου της συνταγογράφησηs, που τώρα γίνεται μόνο με λογιστικά κριτήρια μέσων όρων, που αδίκως ταλαιπωρούν πολλούς ιατρούς που καλούνται σε απολογία. Ταυτόχρονα οι ανακοινώσειs που βγαίνουν από φορείς τηs πολιτείας και δημοσιεύονται από τα ΜΜΕ σπιλώνουν το Ιατρικό λειτούργημα δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες».
Τα παραπάνω επισημαίνει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδοs (ΕΕΚΕ), προσθέτοντας πως σε συνεργασία με την ομάδα εργασίαs επαγγελματικής πράξης της Ε.Κ.Ε., αλλά και τις υπόλοιπες ομάδεs εργασίαs, εκπόνησε συνταγογραφικέs οδηγίες για διαγνωστικέs εξετάσεις από τον Μάιο του 2014. «Οι οδηγίεs αυτέs παραδόθηκαν στο Υπουργείο Υγείαs δια μέσου του ΠΙΣ, μαζί με άλλες άλλων επαγγελματικών ενώσεων της Ομοσπονδίας Κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ) και οι οποίες συμπληρώθηκαν από την ΕΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2014, χωρίς όμως να γίνουν αποδεκτές από τους αρμόδιους φορείς, διότι ενώ βασιζόντουσαν σε αμιγώς επιστημονικά διεθνή δεδομένα δεν έκαναν κατά την άποψή τους την από αυτούς αναμενόμενη οικονομία, όπως παραδέχθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλήs παραδεχόμενοι, εμμέσως πλην σαφώς, ότι το ζητούμενο από αυτούs είναι μόνο η οικονομία και όχι και η σωστή υγεία των πολιτών.

Η μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, που έχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σταλεί στους φορείς της Πολιτείας από τις αντίστοιχες επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, δείχνει ή αδυναμία εφαρμογής τους από την Πολιτεία ή σκοπιμότητα για τη μη εφαρμογή τους, αφού είναι πιο βολικό να σπιλώνονται οι Ιατροί ως υπερσυνταγογράφοι, παρά να κατηγορείται η Πολιτεία για ανεπάρκεια κάλυψης των υποχρεώσεων της σε πολίτες που επί δεκαετίες έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και απλά ζητούν ανταπόδοση σε μια δύσκολη στιγμή που δοκιμάζεται η υγεία τους».

Σχόλια