Το τελικό κείμενο του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ που έχει σταλεί στους Ιατρικούς Συλλόγους (30 09 2015)

Αν υπάρχουν παρατηρήσεις να τις αναφέρουμε μήπως και μπορέσουμε να τις αποτρέψουμε !


Σχόλια